Broedsucces voor ‘s werelds grootste uilen in Leenderbos

REGIO – Een koppel oehoes heeft twee jongen grootgebracht in het Leenderbos tussen Valkenswaard en Leende. Het is de eerste keer, zover bekend, dat oehoes gebroed hebben in het Leenderbos. Het nest werd ontdekt door een leerling boswachter van Staatsbosbeheer tijdens het inventariseren van plantensoorten.

Grootste uilen ter wereld

Oehoes behoren tot de grootste uilen ter wereld. Met een spanwijdte tussen 160 en 188cm is het een indrukwekkende verschijning als deze door het bos vliegen. Oehoes eten in tegenstelling tot andere uilen ook grotere prooien zoals duiven, eenden, kraaien, ratten en tal van andere dieren tot zelfs een vos aan toe. Het aantal oehoes neemt de laatste jaren langzaam toe in Nederland. 

Rust
Belangrijk is dat de broedende vogels niet verstoord werden. “Daarom hebben we nu de jongen zijn uitgevlogen het nieuws pas naar buiten gebracht”, zegt Erik Schram, boswachter bij Staatsbosbeheer. In het broedseizoen zijn alle broedende vogels kwetsbaar en worden er ook andere dieren geboren. “Belangrijk is dan ook dat mensen de hond aan de lijn houden en op de paden blijven. Zo hebben de dieren rust en kunnen mensen de natuur ook blijven beleven.” 

Foto Erik Schram Staatsbosbeheer.