Bewoners van de Burg. van Houtstraat krijgen levenslang

Het afsluiten van het centrum van Budel heeft voor bewoners van de Burg. van Houtstraat inmiddels al 30 jaar straf opgeleverd. Die straf bestaat uit een enorme aantasting van het woongenot en een gevaarlijke omgeving. Door het opheffen van de functie van de Tijdelijke Randweg Zuid (TRZ) wil de gemeente Cranendonck die straf nu omzetten naar levenslang met nog meer gevaar en nog meer aantasting van het woongenot. Cranendonck wil de functie van de TRZ namelijk opheffen:

  • Voordat er een verbod geldt voor doorgaand vrachtverkeer;
  • Voordat een route buitenom gerealiseerd is (route 611); 
  • En zonder alternatief voor doorgaand verkeer nabij de kern van Budel. 

De route buitenom zal op enig moment wel gerealiseerd zijn verwacht ik, maar het is maar de vraag of het verbod voor doorgaand vrachtverkeer er komt, alsook op welke termijn dat dan is. We zijn hiervoor namelijk ook afhankelijk van België. Indien dit verbod er is, dan kan doorgaand vrachtverkeer gedwongen worden om gebruik te maken van de route buitenom. Voor het doorgaand autoverkeer geldt echter een heel ander verhaal. Dat verkeer kan niet gedwongen worden om de route buitenom te gebruiken. Doorgaand autoverkeer van en naar België zal gebruik blijven maken van een route vlakbij de kern van Budel. De TRZ wordt t.g.v. het besluit van de gemeente echter aangepast zodat er niet sneller dan 30 km/uur gereden kan worden, dus er zal sprake gaan zijn van serieuze belemmeringen over een lengte van ruim 1,5 km. Als gevolg daarvan zal een groot deel van het doorgaand verkeer de TRZ gaan mijden. Omdat het grootste deel van het verkeer op de TRZ doorgaand verkeer is dat dus niet per se in dat gebied hoeft te zijn, zal het zich gaan verplaatsen naar een andere route. Die route zal de Burg. van Houtstraat zijn omdat de TRZ en de Burg. van Houtstraat de enige min-of-meer parallelle wegen zijn waarover doorgaand verkeer vanaf België richting A2 v.v. zich kan verplaatsen. De Burg. van Houtstraat, die ruim 1 km lang is, en geen hindernissen kent zal veel doorgaand verkeer van de TRZ trekken. De Burg. van Houtstraat is echter helemaal niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Ik verwacht een toename van honderden doorgaande vrachtauto’s en duizenden doorgaande auto’s per dag! Dezelfde toename verwacht ik ook voor het stukje Grootschoterweg en Nieuwstraat dat tussen de rotonde en de Burg. van Houtstraat ligt. Tevens verwacht ik dat extra verkeersdruk ontstaat op de Nieuwendijk en de Meemortel. De gemeente verwacht overigens dat het allemaal wel mee zal vallen. Ik heb andere verwachtingen en daarom heb ik een zienswijze ingediend. Het indienen van een zienswijze geeft je het recht om bewaar te maken. Zonder eerst een zienswijze ingediend te hebben is dat niet mogelijk. Omdat ik inschat dat de gevolgen van dit besluit ernstig zijn heb ik ook dit artikel gemaakt. U kunt voor uzelf bepalen of de gevolgen wel mee zullen vallen of dat het gaat om serieuze getallen. U kunt het besluit vinden op de website van de gemeente Cranendonck Actueel Bekendmakingen Verkeersbesluiten Verlagen maximumsnelheid Tijdelijke Randweg Zuid dd. 5 juli 2023. 

Wim Ogier, Budel