Bescherming van partner en kinderen

Veel mensen wonen in deze tijd ongehuwd samen en hebben samen kinderen of kinderen uit een eerdere relatie. De meesten van hen hebben niets geregeld in de vorm van een testament, levensverzekering, partnerpensioen aanwijzing, enzovoorts. Vaak is het motief dat ze de gang naar de notaris te duur en ingewikkeld vinden. Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, is vele van hen ook (om verschillende redenen) een stap te ver.
Mocht u in deze situatie zitten, is het belangrijk te beseffen dat bij overlijden van u of uw partner de kinderen op grond van de wet de erfgenamen zijn. De partner staat dus met lege handen.
De partner heeft in de meeste gevallen ook geen aanspraak op het weduwe- of weduwnaarspensioen van de overledene
Of de partner recht heeft op vrijstelling erfbelasting voor partners is afhankelijk van de situatie.
Wilt u toch iets regelen, en het liefst zo goedkoop en makkelijk mogelijk, ga dan trouwen op de dag dat het bij de gemeente gratis is. Sluit daarnaast nog over en weer een fatsoenlijke levensverzekering af op elkaar en wijs de echtgenote/echtgenoot als begunstigde van deze levensverzekering aan. Geregistreerd partnerschap heeft nooit onze voorkeur omdat dit in het buitenland in veel gevallen niet wordt erkend als een huwelijk.

Wat zijn enkele voordelen:
1 Wanneer u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft, dan is automatisch de wettelijke verdeling van toepassing bij overlijden. De langstlevende echtgenote/echtgenoot wordt overal enig eigenaar van en de kinderen krijgen het erfdeel van de overleden ouder in de vorm van geldvordering. Deze vordering kunnen de kinderen pas opeisen bij overlijden en faillissement langstlevende ouder.                                                                                                            Let op!! 
Bij kinderen uit een eerdere relatie wordt het wat moeilijker in verband met onder andere de wilsrechten en de legitieme portie.
Het verhaal van huwen met elkaar en de bescherming automatisch krijgen van de wettelijke verdeling zonder het maken van een testament, is niet van toepassing wanneer u niet in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

  1. U krijgt direct de echtgenote/echtgenoot vrijstelling voor de erfbelasting.
  2. In de meeste gevallen is uw partner direct uw partnerpensioen gerechtigde. Controleer de voorwaarden van uw pensioenfonds met betrekking tot partnerpensioen.

Wat zijn enkele nadelen:
1 Bij uit elkaar zult u in veel gevallen moeten scheiden via de rechtbank.
2 De mogelijkheid bestaat dat u een aantal jaren voor uw ex-partner partneralimentatie moet gaan betalen.
3 Dat u tijdens huwelijk gemeenschappelijk eigenaar wordt van de goederen en zaken die u tijdens het huwelijk krijgt.
4 Dat u een stuk pensioen moet afgeven aan uw ex-echtgenoot/echtgenote.
Stel dat u uw partner in uw huidige testament de rechten van gebruik en bewoning van uw woning heeft gegeven, laat uw testament dan met spoed herbekijken. In de meeste gevallen is het financieel namelijk niet haalbaar om de aan deze rechten verbonden kosten te betalen.
Dit zijn enkele punten waar u rekening mee zou moeten houden.
Indien u als samenwonenden terminaal ziek zou worden, denk er dan over na om toch nog te trouwen om zo uw partner enige vorm van bescherming te geven.

Notariaat op de Laak
’t Inne 2, 6021 DA Budel
Tel: 0031 495 493232
www.notarisopdelaak.nl 

Hospital room where a lawyer is handing an old man a testament to sign in the presence of the relatives