Brief van bezorgde bewoners

Hierbij een brief verzonden naar de gemeente Cranendonck, van de bezorgde bewoners.

Geachte heer Van Kessel, 

Inmiddels hebben wij, inwoners en winkeliers van Cranendonck, al vele jaren heel veel overlast van het nabijgelegen azc aan de Randweg Oost. Alle tot nu toe genomen maatregelen (of om de woorden van onze burgemeester Roland van Kessel te gebruiken die in de tweede brandbrief staan, richting de heer Van den Burg: symptoombestrijding) hebben helemaal niets geholpen om de overlast te verminderen. Het is zelfs alleen maar erger geworden.

Er lopen overal bewakers rond, hekken staan rondom onze wandelplek van weleer ’t Tipke, winkels worden leeggeroofd, asielzoekers lopen overal rond tot diep in de nacht en breken in, stelen fietsen, gebruiken alcohol en drugs, vallen mensen lastig, aanrandingen, bedreigingen, zitten rondom de school op de bankjes te blowen en drinken, ook zijn er vernielingen gedaan op onze begraafplaats. De lijst is inmiddels eindeloos en het gaat nog steeds door. Naast alle overlast, spanning en gevoel van onveiligheid, is ook de sfeer in ons dorp volledig verziekt door het azc.

Recent is er een app-groep opgericht waarin bezorgde bewoners AZC gerelateerde incidenten kunnen melden. In slechts 20 dagen zijn er al 125 meldingen van overlast. Dit zijn gemiddeld iedere dag 6 strafbare incidenten. Dit is totaal onacceptabel. Het is slechts een kwestie van tijd voordat burgers het heft in eigen handen nemen. Iets wat uiteindelijk niemand wil. In de bijlage treft u een overzicht aan van deze lijst.

Nu hebben wij ook vernomen dat het de bedoeling is om een hier een strengere afdeling te maken voor kansarme asielzoekers. Dit is iets wat wij hier natuurlijk helemaal niet moeten willen. Wij willen helemaal geen opvang voor kansarme asielzoekers! 

Daarnaast heeft de inwonersenquête een duidelijke uitkomst laten zien. Er is geen draagvlak meer voor een azc, laat staan voor een opvang voor kansarme asielzoekers. 

 Wij vragen u -met klem-, dat :

– u meer opkomt voor ons, inwoners. Dat u gehoor geeft aan de duidelijke uitkomst van de enquête. Dat deze waanzin per juli 2024 gaat stoppen. Wij willen rust terug in onze gemeente!

– Wij willen niet dat de aanvraag omgevingsvergunning wordt goedgekeurd, verwijzend naar de ontbindingsclausule in de BOVK artikel 10, lid 6. Het COA zal formeel ingebreke gesteld moeten worden. 

– Het huidige azc (1500 opvangplekken en opvang voor veilige Landers / kansarme asielzoekers) moet stoppen!

Al jaren vangt de gemeente Cranendonck asielzoekers op, het is nu tijd geworden dat het stokje aan een andere gemeente wordt overgedragen. Zodat wij weer onze rust terug krijgen.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

met vriendelijke groet,

Bezorgde inwoners Cranendonck