Slak

De duistere wegslak  smult van een paddenstoel. Foto Toon van Seggelen.