Nieuwe daken

In overleg met de plaatselijke kapellenraden liet de Kerkfabriek van Hamont-centrum de asbestdaken van drie kapellen verwijderen en vervangen door pannendaken om in orde te zijn met de nieuwe regelgeving. In chronologische volgorde van restauratie waren dat: de kapel van O. L. Vrouw van Altijd Durende Bijstand aan de Hees, de Heilig-Hartkapel van de wijk Achterhoek en de kapel van Heilige Theresia van Lisieux op de Mulk.

Het Hezer kapelleke en de kapel in de Bevrijdingsstraat op de Achterhoek kregen eerst een nieuw asbestvrij dak. De plaatselijke pers en meer nog de buurtgemeenschappen stoefen over en met de afwerking van hun nagelnieuwe kapconstructie. “Schwon, wér wie nèj. Kunnen we van veur af oan trug bidden of litanieën en wa dieper eenussemen tussen de tientjes van ’t ruzzenuujken zonder bang te hoeve ziejn van in asbestvergiftiging…”. De Mulk moest wat langer wachten op de start van de restauratiewerken aan hun Heilig Trees Kapelleke. De ‘Mullekers’ vreesden voor het terugschroeven van renovatiebeloften. “t Geld zal op zien door de werken on de Sint-Laurentius kèrktoren,” veronderstelde Swa. “Nieniej,” reageerde Zjan, “De Mulk ligt tigge Buul, te vêr wèg, op de boeten, aachtergesteld gebiejd vur de stadsroad!” Groad borduurde daar gretig op voort: “Toch betoalen willie och gemèntebelasting! Of nê soms?” Peter wist dat niet de gemeente – pardon stad – maar de Kerkfabriek verantwoordelijk was voor dit ‘dakproject’. “Dus,” oordeelde Magda: “Wa mier bidden en wa mier in den offerblok goien. Trowwes, toendertiejd warren er in het Heilig Land meer apostelen as det er nou op de Mulk abonnees zien op het ‘Kerkkluksken’…”

Wat staat er te gebeuren over 5 jaar bij het eeuwfeest van hun Heilig Trees Kapelleke. Het bedehuisje op de Mulk werd immers op 3 oktober 1928 plechtig ingewijd. Wie, gelovig of niet, jong en / of oud, zullen dan, zoals onze (voor)ouders toen, dat (jubileum)feest op poten trekken…? Een obscene snoodaard wilde niet alleen het dak van de kapel maar ook het beeld zelf van de Heilige Theresia van Lisieux met het kindje Jezus voor de missies updaten. “Vervang ze door Sainte Madelène de Saint-Tropez van de gevallen vrouwen,” stelde hij voor: “Met als attributen: een snorkel voor een kruis, schelpen voor rozen en een bikini voor een habijt…” Hij voorspelde volle offerblokken door de massa’s pelgrims voor en naar zo ’n alternatief, kierewiet tot zedeloos bedevaartoord. Maar zijn gestoorde voorstel schoot in het verkeerde keelgat bij devote, loyale buren. “As dê uit gebeurt, stèèk ich nuit nog unne poewt  oewt vur os Mulkkapelleke…” reageerde een van de trouwste en actiefste beschermelingen van ons gewijde erfgoedkleinood. 

Discussie gesloten!

(Harrie Beks – Hamont, zondag 06.08.23)