Evaluatie proefopstellingen ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers’ 

PELT – De gemeente Pelt test sinds eind april in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille snelle verbeteracties om de veiligheid en leefkwaliteit van voetgangers en fietsers in de dorpskernen verbeteren.  Het moment is nu aangebroken om de proefopstellingen te evalueren.

De verbeteracties werden samen met geïnteresseerde wijkbewoners uitgewerkt. Ze bestaan uit de invoering van een zone-30 in de beide kernen, de plaatsing van wegversmallingen om het verkeer te vertragen en in Sint-Huibrechts-Lille ook de invoering van fietsstraten. In de tuinwijk van Fabriek werden drie aansluitingen op de Fabrieksstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Vragenlijst

Iedereen heeft intussen de kans gehad om de proefopstellingen te testen en te ervaren en de gemeente wil de veranderingen samen met inwoners en bezoekers evalueren. De bewoners van de beide woonkernen kregen inmiddels een vragenlijst in de brievenbus. Tot 15 augustus kunnen ze die ingevuld binnenbrengen, in Overpelt-Fabriek bij de cafetaria van OC De Schakel en in Sint-Huibrechts-Lille bij café ’t Zoalke in OC Sint-Hubertus.   

Ook wie om andere redenen – werk, vrijetijdsbesteding of regelmatig bezoek – ervaringen heeft met de maatregelen, kan de vragenlijst invullen en zo mee de evaluatie maken. Online kan dat via de website www.participelt.be/ruimtevoor. De vragenlijst is ook ter beschikking aan het de balie van het gemeentehuis (Oude Markt 2).

Evaluatiemomenten

Ervaringen delen kan op de evaluatiemomenten op dinsdagavond 29 augustus in OC Sint-Hubertus (’t Zoalke) en op woensdagavond 30 augustus in OC De Schakel. Meer info en inschrijven: www.gemeentepelt.be/evaluatiemoment of 011 94 94 94.  Alle ontvangen feedback zal afgetoetst worden aan de doelstelling van het project. De feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samen genomen worden om te beslissen op welke manier de maatregelen worden bijgestuurd tot een definitief scenario. 

Project in alle kernen

Het project ’Ruimte voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen’ staat voor snel te nemen, kleine ingrepen die de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de Peltse woonkernen moeten verbeteren, vooral voor de voetgangers en fietsers. Na de tuinwijk van Overpelt-Fabriek en de kern van Sint-Huibrechts-Lille komen ook nog de andere dorpskernen aan bod.  Op die manier werkt Pelt samen met zijn inwoners in alle woonkernen aan straten op mensenmaat, met meer plaats voor ontmoeting.

Meer info op www.participelt.be/ruimtevoor .

Foto: Marc Faes