Zeventig jaar St.-Jorisgilde Budel

BUDEL – Het Budelse Sint Jorisgilde heeft een feestweekend voor de deur staan met twee activiteiten. Bij deze beide feesten wordt tevens het heuglijke feit herdacht dat het inmiddels alweer 70 jaar geleden is dat het St-Jorisgilde weer actief werd na de heroprichting in 1953.

Prinsenschieten op zaterdag 2 september
Het is inmiddels al verschillende jaren een goede gewoonte dat op de eerste zaterdag in september de carnavalshoogheden uit de regio zich verzamelen bij het Budelse Sint Jorisgilde. Voor de achtste keer gaan Prinsen en Prinsessen samen uitmaken wie van hen de titel Koning der Prinsen 2023 op zijn of haar naam gaat zetten. De jeugdprinsen en Jeugdprinsessen hebben samen met hun adjudanten of vorsten ook een eigen strijd. Publiek bij het Prinsenschieten is op deze zaterdagmiddag van harte welkom vanaf 14.00 uur op het feestterrein gelegen achter de Zuiderpoort aan de Poelderstraat. De Openingsschoten zullen ergens rond 14.30 uur gelost worden door Wethouder Lemmen, Koning Annelie Horst van het gilde en Koning der Prinsen 2022 Bart van Steenbergen. Omstreeks 17.30 uur zullen de nieuwe Koningen der Prinsen bekend zijn en gehuldigd worden. 

Verbroedering 2.0 op zondag 3 september
Acht van de negen gilden uit district Oost van Kring Kempenland ontmoeten elkaar voor een verbroederingfeest 2.0 op de zondag. Samen met drie andere gilden en de Schut van Buul zullen ze om 13.00 uur vertrekken voor een optocht van 2 kilometer. Tamboers, bazuinblazers, vaandels, vendels en gildebroeders en gildezusters met in hun midden Koningen en Keizers trekken in een kleurrijk lint door de Buulse straten. De stoet trekt van het feestterrein bij De Vaandrig rechtsaf Poelderstraat, Linksaf Dammerstraat, Rechtsaf Grensweg, Linksaf Nieuwstraat, Rechtsaf De Goudvink, Rechtsaf Fazantlaan, Rechtsaf Wethouder van Hunselstraat, Linksaf Grootschoterweg, bij rotonde volgen, Rechts Sportlaan, Linksaf Poelderstraat einde bij de Vaandrig. Na aankomst op het terrein volgt voor het publiek het mooiste onderdeel van de middag met de altijd weer Massale Opmars door alle aanwezig gilden gevolgd door een Slangendefilé. Het vervolgprogramma voor de deelnemende gilden zal bestaan uit een onderlinge verbroedering met een vermakelijk en enigszins sportief tintje in de feesttent. Ook bezoekers zijn hierbij van harte welkom uiteraard. Kijk voor meer informatie ook op onze website www.sintjorisgildebudel.nl