Jaarlijkse oefening Falcon Leap

REGIO – Van 4 tot en met 15 september 2023 wordt vanaf vliegbasis Eindhoven de internationale airborne oefening Falcon Leap gehouden. De oefening wordt georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. De transportvliegtuigen van het 336 squadron van het Air Mobility Command verzorgen samen met internationale partners het luchttransport. Gedurende deze oefening staat de internationale samenwerking met 12 verschillende landen centraal. Op zaterdag 16 september 2023 neemt een aantal vliegtuigen deel aan de herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede.

Tijdens de vluchten naar de oefenlocaties vliegen de toestellen op een lage hoogte en zijn daarom zichtbaar en hoorbaar. Voor deze oefening wordt niet na 23.00 uur gevlogen.

Tijdens de eerste week van de oefening wordt het droppen van vracht (Container Delivery System [CDS] drops) geoefend boven Marnewaard, Ginkelse Heide en boven locaties in België. De tweede week staat in het teken van het droppen van parachutisten. De parachutisten landen op diverse locaties in Gelderland, Noord- Brabant, Groningen en België.

Alle vliegtuigen vertrekken vanaf vliegbasis Eindhoven waar ze ook weer landen. Voor de veiligheid van de toeschouwers en de parachutisten, worden de exacte tijden van de parachutesprongen niet vrijgegeven.

Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat men toch hinder ondervindt gedurende deze oefening. Eventuele klachten worden bij voorkeur ingediend via het klachtenformulier op www.luchtmacht.nl/geluidshinder. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen. 

Bijschrift foto: C-130 Hercules transportvliegtuig dropt Container Delivery System (CDS). 

Portugal, 1 maart 2016,.Oefening Real thaw in Portugal, waar de Luchtmacht met hun C-130 droppingen uitvoerde van personeel en materieel. Pathfinders van 11 Luchtmobiele Brigade mee ondersteunden de oefening vanaf de grond.