De Koel volledig open 

De werken aan De Koel zijn nagenoeg klaar. De weg gaat morgen dinsdag 19 september in de ochtend open. Vanaf dan geldt de nieuwe definitieve regeling voor het verkeer van en naar de winkelzone. Dat zal fietsers en voetgangers een meer veilige plaats bieden en het verkeer op de Leopoldlaan weer vlotter maken. Daarom ook zal de winkelzone met de auto vanuit Overpelt niet meer via de Leopoldlaan toegankelijk zijn, maar enkel via de Sellekaertsstraat.

De situatie is voortaan als volgt:
brede fietspaden en voetpaden geven extra veilige ruimte aan fietsers en voetgangers in De Koel;
verkeerslichten op het kruispunt met de Leopoldlaan zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers veilig kunnen passeren;
Auto’s komende van Overpelt moeten steeds via de Sellekaertsstraat naar de winkelzone;
Voor auto’s komende van Neerpelt is er een afslagstrook naar De Koel;
De handelszone uitrijden kan enkel nog via het kruispunt Leopoldlaan-De Koel, en zowel naar links als naar rechts.

Vlotter verkeer
Het autoverkeer kon voorheen via de Leopoldlaan de handelszone slechts langs één rijstrook in en uit. Dat gaf aanleiding tot verkeersopstoppingen over de gehele Leopoldlaan én in de handelszone. De nieuwe situatie met extra afslagstroken zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer op de Leopoldlaan en scheidt leveranciersverkeer van bezoekersverkeer. De verkeerslichten geven bovendien structuur en orde aan het in- en uitrijden van de handelszone. Niemand hoeft zich nog ‘op goed geluk’ in het verkeer te voegen.

Auto’s vanuit Overpelt via de Sellekaertsstraat
Komende van Overpelt moet je met de auto voortaan altijd via de Sellekaertsstraat naar de winkelzone en niet via de Leopoldlaan. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats maakt dit het kruispunt Leopoldlaan-De Koel veiliger voor de fietsers. Ten tweede zorgt het ervoor dat de wachtrij om De Koel in te rijden vanuit Neerpelt niet uitgroeit tot een file.

Veiliger winkelen te voet en met de fiets
Tot slot zorgen de nieuwe fiets- en voetpaden, zowel in De Koel als op het kruispunt met de Leopoldlaan, ervoor dat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen en zo veel veiliger en comfortabeler kunnen gaan winkelen.