Oudste ring op Boskerkhof krijgt opfrisbeurt

HAMONT-ACHEL – Komende week start de groendienst van de stad Hamont-Achel met werken op het Boskerkhof in Hamont. De oudste ring op het kerkhof – ring 1 – krijgt een opfrisbeurt. Dit is nodig omdat het kerkhof kampt met hardnekkig onkruid en ook de taxussen in slechte staat zijn. 

De meest hardnekkige onkruiden groeien zowel bij vochtig als bij droog weer. Door het verbod op herbiciden is het quasi ondoenbaar voor de groendienst om dit bij te houden. Daarom heeft het stadsbestuur beslist om ring 1 op het Boskerkhof in te zaaien met gras, net zoals het kerkhof in Achel. Om meer kleur te brengen op het kerkhof, worden er hier en daar plantvakken aangelegd. Ook aan de taxussen wordt gedacht. Door het talrijke harken en afvoeren van onkruid de afgelopen jaren, zijn de blote wortels van de taxus overal te zien. In combinatie met de warme zomers, zorgde dit ervoor dat de taxussen in een zeer slechte conditie zijn. Om die reden wordt er nieuwe grond aangebracht én beregening aangelegd opdat de bodem niet te snel uitdroogt. Van zodra de werken afgerond zijn, worden deze geëvalueerd. Indien deze gunstig blijken, zullen alle ringen op het Boskerkhof op dezelfde manier worden omgevormd. 

Timing van de werken
De werken aan ring 1 gaan van start op maandag 11 september en gebeuren in twee fases. Tijdens de eerste fase neemt de groendienst de buitenste drie cirkels van graven onder handen. Waar nodig wordt teelaarde en compost toegevoegd zodat de grond terug ingezaaid kan worden met een stevige grasmengeling. Onder de taxussen wordt er beregening gelegd. Deze omvormingwerken binnen fase 1 nemen een tweetal weken in beslag. De werken ter voorbereiding van de tweede fase – het binnenste deel van de ring – gaan vanaf januari 2024 van start. Hierbij worden de bestaande graszoden verwijderd en zal er nieuwe teelaarde en compost worden toegevoegd. Hierover volgt later meer informatie. 

Hinder
De stadsmedewerkers proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Omwille van veiligheidsredenen zal ring 1 tijdens de werkuren – tussen 08.00 en 16.00 uur – slechts gedeeltelijk toegankelijk zijn. 

Let wel: omdat het ingezaaide gras niet meer geharkt dient te worden, zullen de harken van ring 1 verwijderd worden. Daarnaast is het gebruik van javel en andere bleekmiddelen niet toegelaten. Het stadsbestuur roept op hiermee rekening te houden bij het reinigen van de graven.