Rechter kiest steeds vaker voor het belang van de kinderen

Bij het lezen van de titel denkt uw wellicht: “dat is toch logisch”. Het gaat hier echter met name om de situatie dat u kinderen heeft uit een eerdere relatie en u hertrouwd of samenwonend bent met een nieuwe partner.

Het gaat hier om een uitspraak van het Hof Den Bosch.

Iemand was voor de tweede keer gehuwd en had kinderen uit een eerder huwelijk. De persoon in kwestie benoemd zijn echtgenote bij testament tot zijn enige erfgename. In dit testament is ook een zogenoemde tweetrapsmaking opgenomen: als de echtgenote komt te overlijden, gaat alles van de erfenis wat zij niet heeft opgemaakt door naar de kinderen van haar eerder overleden echtgenoot. 

De kinderen kunnen hun legitieme portie pas opeisen wanneer de echtgenote komt te overlijden, hertrouwt, naar een verpleegtehuis gaat, etc.

In de ogen van de kinderen van de overleden man geeft de 2e echtgenote te veel uit en zijn de kinderen bang dat er niets meer over blijft van het vermogen wanneer de vrouw komt te overlijden, hertrouwt, naar een verpleegtehuis gaat, etc.

Het Hof Den Bosch is het eens met het standpunt van de kinderen en geeft een onafhankelijke accountant de opdracht om het nagelaten vermogen te beheren en te administreren.

De accountant kan in dit geval dus gaan bepalen welke uitgaven mogen worden gedaan ten laste van de nalatenschap van de man.

Hiermee geeft de rechter dus eigenlijk de hint dat beter had kunnen worden gekozen voor een testament op basis van de wettelijke verdeling. Hiermee zou de langstlevende beter zijn beschermd tegen de kinderen. Een dergelijk testament kan alleen worden gemaakt indien u gehuwd bent of geregistreerd bent als partner.

Op grond van deze uitspraak, die in lijn ligt met eerdere uitspraken, adviseren we nogmaals om uw situatie nogmaals onder de loep te nemen indien u deel uitmaakt van een samengesteld gezin. 

Mogelijk gaan de uitspraken nog verder en ziet dit ook op de situatie van samenwoners met kinderen die geboren zijn uit de relatie die de beide samenwoners met elkaar hebben. Dit weten we nog niet zeker.

De beste bescherming voor de langstlevende tegen kinderen is trouwen of een geregistreerd partnerschap aan gaan in combinatie met een testament op basis van de wettelijke verdeling. 

Indien u niet allebei de Nederlandse nationaliteit heeft, ligt de situatie wellicht weer anders.

Notariaat op de Laak
’t Inne 2, 6021 DA Budel
Tel: 0031 495 493232
www.notarisopdelaak.nl