Begroting 2024: financiële steun voor inwoners en sterke dorpsvoorzieningen 

CRANENDONCK – Volgend jaar trekt het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Cranendonck extra geld uit voor inwoners die het financieel zwaar hebben. En het college wil belangrijke besluiten nemen over voorzieningen voor de dorpen. Ook komt het college volgend jaar met plannen voor de toekomst van Cranendonck. Dat staat in de begroting 2024 die het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

Inwoners financieel ondersteunen
Door de stijgende prijzen kunnen steeds meer inwoners van Cranendonck financieel in de problemen komen. Het college wil deze inwoners helpen, zodat iedere inwoner voldoende geld heeft om van te leven en mee te doen in de samenleving. In totaal komt hiervoor 50 procent meer geld (190.000 euro) beschikbaar dan in 2023. Dit komt bovenop de ondersteuning van de landelijke overheid.

  • Het college wil in 2024 vaststellen wat inwoners minimaal nodig hebben om écht mee te kunnen doen in Cranendonck. Daarna wil het college hiervoor projecten of maatregelen ontwikkelen. 
  • Om inwoners financieel te ondersteunen komt er extra geld voor bijzondere bijstand, kinderparticipatie en inkomenstoeslag. 
  • Het college wil de individuele inkomenstoeslag aan meer inwoners kunnen geven. Het college komt met een voorstel om het inkomen te verhogen dat inwoners hiervoor maximaal mogen hebben. 
  • In 2024 start een proef met de inzet van sociaal raadslieden om inwoners te ondersteunen bij het op orde krijgen en houden van hun financiële situatie.  

Sterke voorzieningen voor de dorpen
Het college wil volgend jaar ook belangrijke besluiten nemen over de voorzieningen voor de dorpen, zoals gemeenschapshuizen, sportmogelijkheden en scholen. Hiervoor zet het een bedrag van 3 miljoen euro opzij. 

  • Het college werkt mee aan een aantal sterke gemeenschapshuizen voor en door alle inwoners.
  • Er komen meer openbare plekken voor inwoners om te sporten. Meerdere sportverenigingen krijgen nieuwe sportvelden of sportmaterialen.
  • Het aantal leerlingen op het BRAVO! College groeit. Daarom zet het college geld opzij voor een tijdelijke uitbreiding van de school. 
  • Het college zoekt naar een geschikte plek voor een basisschool voor Budel-Schoot en Budel-Dorplein.

Toekomst van Cranendonck
De regio Eindhoven groeit economisch sterk. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeente Cranendonck. Samen met de gemeenteraad wil het college volgend jaar bepalen hoe we kijken naar het Cranendonck van de toekomst. Het college gaat daarom aan de slag met een nieuwe strategische visie, een omgevingsvisie en een regionale ontwikkelstrategie. De dorpsvisies leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Onzekere financiële toekomst
Voor 2024 en 2025 ziet de meerjarenbegroting van de gemeente Cranendonck er positief uit. Vanaf 2026 verwacht het college echter een financieel tekort. Vooral omdat onzeker is hoeveel geld de gemeente dan nog krijgt van de Rijksoverheid. Daarnaast heeft ook de gemeente last van stijgende prijzen en stijgende rentekosten.