Diamanten jubileum Salvatoriaanse Hulpactie

HAMONT-ACHEL – Zestig jaar geleden bezocht pater Theo Palmans (1921-2005), toen als provinciaal overste verantwoordelijk voor de Belgische salvatorianen, zijn jonge confraters-missionarissen in Caracas, Venezuela. Diep onder de indruk van de grote armoede in de sloppenwijken van Caracas, besloot hij bij zijn terugkeer in België onmiddellijk actie te ondernemen om de armoede in de vele barrio’s ginds te bestrijden.

Hij sprak hierover met zijn confrater pater Frans (Canisius) Driessen (1912-1981), iemand met een vurig temperament en vol geestdrift voor het missiewerk. In 1963 besloten beide paters de Salvatoriaanse Hulpactie op te richten. Pater Driessen werd aangesteld tot directeur. Dankzij zijn vurige preken en de vele bedelbrieven die hij rondstuurde, wist hij een ruim netwerk van sympathisanten en donateurs uit te bouwen.

In de loop van de voorbije zestig jaren breidde de Salvatoriaanse Hulpactie zich verder uit. Toch is haar doelstelling gedurende al die jaren in feite hetzelfde gebleven: ‘Het ondersteunen van projecten van missionarissen, ontwikkelingshelp(st)ers en NGO’s in ontwikkelingslanden in het Zuiden, ten behoeve van de plaatselijke bevolking’. Op deze manier wil de Salvatoriaanse Hulpactie bijdragen tot een structurele lotsverbetering en sociale mondigheid van de armsten. Dat is trouwens ook de betekenis van het woord ‘Salvator’, ‘Heiland’, ‘Redder’, ‘Heelmaker’ en ‘Hulpverlener’. Vandaar dat de Salvatoriaanse Hulpactie openstaat voor iedereen. Niemand mag uitgesloten worden vanwege herkomst, nationaliteit, taal, cultuur, religie, sociale status of geaardheid.

Hoe de Salvatoriaanse Hulpactie te werk gaat, willen wij verduidelijken tijdens een ontmoetingsdag op zondag 15 oktober 2023 van 14.00 tot 17.00 uur in de gebouwen op ’t Lo 47 te Hamont. Zo willen wij ons diamanten jubileum de nodige luister bijzetten. 

In een boeiend panelgesprek zullen een vijftal projectaanvragers vertellen hoe zij door de Salvatoriaanse Hulpactie in staat werden gesteld hun project te realiseren.

In een tweede panelgesprek laten we enkele adoptieverantwoordelijken van onze financiële kinderadoptie aan het woord. Met gepaste trots zullen zij vertellen hoe zij hun adoptiekind in het hart hebben gesloten, het alle kansen willen bieden om naar school te kunnen gaan, om een diploma te behalen en zich vervolgens in te zetten voor de eigen leefgemeenschap.

Het is dankzij de steun van vele donateurs, adoptieouders en de inzameling van tweedehandskleding door onze zusterorganisatie Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp, dat de Salvatoriaanse Hulpactie duizenden mooie projecten heeft kunnen verwezenlijken en meer dan 3.000 adoptiekinderen van een mooie toekomst heeft verzekerd. Daarom nogmaals een welgemeende en hartelijke dank aan al onze donateurs.

Heel verrassend was het, dat sommige weldoeners die ons al vanaf het prille begin gesteund hadden, maar ondertussen overleden zijn, ons hebben opgenomen in hun testament. Zij hadden namelijk de wens geuit om zelfs na hun overlijden nog iets voor de Salvatoriaanse Hulpactie te kunnen betekenen. Daarom zal mevrouw Charlotte Rachels ook op onze ontmoetingsdag aanwezig zijn. Zij is medewerkster van de organisatie Testament.be, waarvan wij als Salvatoriaanse Hulpactie ook deel uitmaken. Mevrouw Rachels is graag bereid om geïnteresseerden te informeren over hoe men een goed doel, zoals de Salvatoriaanse Hulpactie, in zijn testament kan opnemen. 

Verder zetten we via een kleine tentoonstelling de werking van de Salvatoriaanse Hulpactie in de kijker, zodat onze bezoekers een idee krijgen over hoe projecten ondersteund worden. Zo ook de financiële kinderadoptie en de kledinginzameling van onze zusterorganisatie en de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp.

Graag nodigen wij u allen uit op deze ontmoetingsdag. Om praktische redenen vragen wij u wel zich  in te schrijven vóór zondag 8 oktober 2023. Inschrijven kan via mail: info@salvatorhulp.org of telefonisch op 0032 11 44.58.21 (alleen in de voormiddag!)