Overleg veiligheid schoolomgeving

PELT –  In Pelt komen elke dag zo’n 2.500 jongeren tussen 12 en 18 jaar naar school. Dat moet in de beste omstandigheden kunnen gebeuren. 

Het incident van afgelopen vrijdag nabij een scholencampus in de stationsomgeving deed zowel jongeren, ouders als leerkrachten en bij uitbreiding de hele lokale gemeenschap stilstaan bij de vraag: “Hoe zorgen we voor een schoolomgeving waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt”. 

Daarom riep burgemeester Dennis Fransen de schooldirecties, politie, straathoekwerkers en jongerenwerkers samen om de situatie te bespreken en op te volgen. 

De bestaande afspraken tussen scholen, politie en gemeente over de aanpak van strafbare feiten op school en in de schoolomgeving worden verscherpt. De verschillende partners gaan in de toekomst ook vaker en structureel in overleg om voortdurend kort op de bal te spelen.  

Sinds het begin van dit schooljaar is er al een verhoogd toezicht omwille van de grotere concentratie aan schoolgaande jeugd in de stationsomgeving. In geval van incidenten treedt de politie dan ook kordaat op. 

Daarnaast  werkt een kerngroep op korte termijn een (preventief) plan van aanpak uit. Hierbij doet de gemeente een beroep op deskundige partners die weten hoe je omgaat met zaken zoals cyberpesten en polarisering in de samenleving. Als kindvriendelijke gemeente wil Pelt samen met vele organisaties de weerbaarheid en het welzijn van alle kinderen en jongeren versterken.

Dennis Fransen: “In Pelt moet elke jongere zich veilig voelen in en rond de scholen, de ouders moeten gerust zijn om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. In schoolomgevingen hebben geweld, polarisering en haat geen plaats.”