Alzheimer Café Weert

WEERT  – Op maandag 16 oktober is er weer een Alzheimer Café in Weert met deze keer als thema: van liefdesrelatie naar zorgrelatie.

Onze sociale relaties zijn een groot deel van ons levensgeluk. Als deze door dementie onder druk komen te staan en veranderen, kan dat grote impact hebben op het leven. Het is daarom belangrijk om over deze veranderingen te praten zodat je een manier kunt vinden ermee om te gaan. Intimiteit valt onder veranderende relaties, dit is een basisbehoefte van ieder mens. Intimiteit is een breed begrip en gaat vooral over verbondenheid. Je kunt je partner met dementie bijvoorbeeld niet meer vragen om je te steunen bij heftige emoties of je kunt van je moeder met dementie niet meer verwachten dat ze ziet wat er in je omgaat. En kun je nog tegen iemand aankruipen als degene niet meer weet wie je bent? Wat kun je doen om te behouden wat nog mogelijk is, terug te krijgen wat kwijt is of te compenseren wat onveranderlijk is?

We gaan met deskundigen in gesprek over de veranderende relatie bij dementie. Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café. Zowel mensen met dementie en hun partners, mantelzorgers, familieleden, zorgverleners, als mensen die zich verbonden voelen met het onderwerp, jong en oud. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het eerste kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden, een eventuele volgende consumptie is voor eigen rekening. Het Alzheimer Café wordt gehouden in het Bibliocenter, Wilhelminasingel 250, 6001 GV Weert. Inloop vanaf 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Vooruitblik op het Alzheimer Café Weert van 20 november: Ondersteuning om mensen met dementie zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Info: Irene.verheijden@hulpbijdementie.nl of Irene.verheijden@hulpbijdementie.nl 

Senior couple dancing