Nieuwe vergunningaanvraag sporthal De Koekoek 

HAMONT-ACHEL – Aannemer Vanhout.pro diende opnieuw een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van de nieuwe sporthal de Koekoek en de afbraak van de oude. In mei 2023 kreeg aannemer Vanhout.pro geen vergunning omdat er niet voldaan was aan de normen van toegankelijkheid en op basis van de ingediende bezwaren. Het dossier werd herwerkt en nu opnieuw ingediend.

Intussen heeft de aannemer hard gewerkt om tegemoet te komen aan de weigeringsargumenten en werd het dossier grondig herwerkt. Aan het ontwerp en de grootte van de sporthal zelf werd niets aangepast. Het doel is nog steeds een moderne, duurzame sporthal te bouwen voor verschillende sportclubs en basisschool de Achellier en te beschikken over een ruime cafetaria en polyvalente ruimte. De sporthal zal wel een meter lager worden dan in de eerste aanvraag omdat de normen op vlak van de binnenspeelhoogte voor volleybalcompetitie werden aangepast van 10 naar 9 meter.

Meer groen, minder verharding
Opdat de houtkant langs de Koekoeksweg alsook drie waardevolle lindebomen maximaal behouden kunnen blijven, schuift de sporthal 2,5 meter op naar het Noorden. De houtkant wordt versterkt door extra bomen aan te planten tussen de bestaande houtkant en de geknotte lindebomen. Om het groene karakter van de site te behouden, zullen bomen die elders op de site gerooid worden vervangen worden door nieuw aan te planten bomen. Daarnaast is ook het aantal vierkante meters verharding verminderd en zal er enkel verharding worden aangebracht indien dit functioneel is voor de sporthal of parking. 

Om meer duidelijkheid te bieden bij mogelijke effecten op vlak van mobiliteit, bodem, water, luchtkwaliteit, geluid, biodiversiteit, licht en onroerend erfgoed werd er een uitgebreidere MER-screening opgemaakt. Door de verlaging met één meter van de sporthal, het behouden en versterken van de houtkant en het getrapte volume zal de sporthal als minder hoog ervaren worden in de directe omgeving. De nieuwe sporthal wordt nog steeds naast de oude gebouwd. Door de verschuiving zal de berging van de nieuwe sporthal wel pas gebouwd worden nadat de oude is afgebroken.