Pelt deelt dit najaar 2000 perenbomen uit

PELT – De gemeente Pelt stelt zo’n 2000 bomen ter beschikking van de Peltenaren om in hun tuin te planten. Het gaat om halfstam perenbomen. Bomen zijn op velerlei manieren niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk voor mens en natuur, zeker met het veranderende klimaat. Met de actie Pelt Boomt wil de gemeente haar inwoners stimuleren om ook thuis bomen te planten. 

Een  boom produceert zuurstof – wat iedereen nodig heeft om te leven – en haalt tegelijk het broeikasgas CO2 uit de lucht. Daar bovenop vangt hij fijnstof uit de lucht. Tot slot zorgen bomen voor verkoeling, wat van groot belang is kan er in onze bebouwde gebieden waar alle verharding warmte opslorpt en vasthoudt. Bomen zorgen dus voor een gezondere leefomgeving voor de mens.

Maar niet alleen voor de mens: een boom zorgt voor een beter bodemleven en een plaats waaronder andere planten kunnen groeien. Tot slot biedt een bom plek aan vogels en insecten. Kortom: een boom zorgt voor een microklimaat dat de biodiversiteit ten goede komt.

De gemeente stelt fruitbomen (peren) ter beschikking en dat is heel bewust. Zij bieden immers een extra toegevoegde waarde. Bijen en andere insecten vinden er tijdens de bloesemtijd broodnodige nectar en de mens kan in het najaar heerlijk fruit oogsten.

Wie een boom wil hebben, kan zich registreren via het formuliertje op de gemeentelijke website www.gemeentepelt.be/peltboomt . Wie geen toegang tot internet heeft, kan tijdens de kantooruren bellen naar het nummer 011 94 93 63. Hou je rijksregisternummer in beide gevallen bij de hand. Per adres wordt er maximaal één boom toegewezen. Tot slot: wie eerst komt eerst maalt. Enkel de eerste 2000 aanvragers krijgen een boom. 

De bomen worden in de loop van  de maand november verdeeld. Dat is meteen ook de beste tijd van het jaar om een boom te planten. Over de praktische gang van zaken in verband met de verdeling, volgt later meer informatie.

Bomen verbeteren de luchtkwaliteit en helpen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Met de actie Pelt Boomt kunnen de Peltenaren daartoe actief hun steentje bijdragen.