De volgende halte voor de personentrein Antwerpen-Weert

REGIO – Ze waren er helemaal klaar voor de bestuursleden van de Vereniging Treinreizigersvervoer. Op 5 oktober op naar Den Haag voor het Commissiedebat internationaal spoor van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Maar het liep anders. Het debat waar de modernisering van de lijn Weert-Hamont aan de orde zou moeten komen werd omgezet naar een schriftelijk overleg.

Gelukkig kwam er alsnog een inbreng van de Staatssecretaris Heijnen van I&W ten behoeve van het schriftelijk overleg. In haar brief omarmt ze de gepresenteerde meest kansrijke optie, waarin op, Belgische standaard vanuit Hamont naar Weert wordt gereden, met alle besparingen van dien. Er wordt gekeerd op een apart perron in Weert, maar om de voorziene scheiding ten opzichte van het Nederlandse treinverkeer tussen Eindhoven en Maastricht/Heerlen mogelijk te maken moet er wel een nieuwe spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart worden aangelegd kosten 17,2 miljoen Euro. In het geheel komt het project nu uit op 39 tot 72 miljoen euro, exclusief BTW, volgens het studierapport. Een stuk goedkoper dan de vorige optie, waarvoor ProRail uitkwam op een bedrag tussen 50 en 150 miljoen euro.

De Staatssecretaris wil het project klaarleggen voor een volgend kabinet, maar ze is bereid om alvast de nodige besprekingen met België te gaan voeren om van Infrabel te horen dat ze bereid zijn de elektrificatie te laten verzorgen, en van de NMBS en de Belgische Minister van Mobiliteit te vernemen hoe het verwachte exploitatietekort van 1 Miljoen Euro per jaar op te lossen.

In Nederland zal het gesprek aangegaan moeten worden met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Cranendonck, omdat de lijn over hun respectievelijk grondgebied loopt. Voor de provincie Noord-Brabant is het bovendien van belang dat de lijn uitkomst biedt voor de noodzakelijke OV-verbinding tussen Vlaanderen en Brainport. De lijn loopt door een Natura 2000 gebied. Daarom moet worden onderzocht welke eventuele maatregelen nodig zijn voor de doorkruising door een personentrein. Dat zal in ieder geval minder zijn dan de maatregelen die ooit voorzien waren voor de uitbreiding van het goederentransport. Maar wat wel benodigd is, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Al met al een volgende halte voor het project elektrificatie/modernisering van traject Weert-Hamont. Dit brengt een goede personentreinverbinding tussen Antwerpen en Weert een stap dichterbij.

Ingestuurd door vTv Treinreizigers