Vragen over het Groeipakket? Kom naar de zitdagen

PELT – In Vlaanderen heeft elk kind recht op het Groeipakket. Voor sommige gezinnen zijn er extra tegemoetkomingen, maar vaak zijn die gezinnen daar niet van op de hoogte. Wie vragen heeft over het recht op extra tegemoetkoming kan terecht op enkele zitdagen in Pelt.

Het Huis van het Kind Noord-Limburg organiseert zitdagen voor ouders die vragen hebben over het Groeipakket, het vroegere kindergeld/kinderbijslag. 

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket. Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. Het is een pakket op maat van elk kind in elk gezin. Het bedrag dat je krijgt, hangt dus af van jouw situatie. Zo krijgen kinderen in Vlaanderen alle kansen om te groeien en zich te ontplooien.

In samenwerking met de Huizen van het Kind Noord-Limburg en de diensten die het Groeipakket uitbetalen, worden zitdagen georganiseerd. Daar kunnen ouders terecht die vragen hebben over het Groeipakket.

In Pelt zijn er zitdagen op de volgende data:

18 oktober 2023 – 10 tot 12.30 uur

31 januari  2024 – 10 tot 12.30 uur

8 mei  2024 – 10 tot 12.30 uur

De zitdagen vinden plaats in het gemeentehuis, Oude Markt 2. Je meldt je aan aan de ontvangstbalie en daar word je doorverwezen naar het juiste lokaal. Een afspraak is niet nodig.  Heb je nog vragen, dan kun je mailen naar de dienst Gezin van de gemeente Pelt op het mailadres gezin@gemeentepelt.be of telefonisch op het nummer 011 94 93 07.

Backs of schoolkids with colorful rucksacks moving in the street