Op de Laak

De beer is los

In een vorige artikel heb ik reeds aangegeven dat de Nederlandse rechters met betrekking tot het erfrecht de nagelaten kinderen van de overleden ouder meer gaan beschermen tegen verkwisting/interen/opeten van het vermogen van de overleden ouder door zijn tweede of derde echtgeno(o)t(e) of zijn/haar levenspartner.

Dit met name in de gevallen dat de overleden ouder met zijn partner samenwoonde en niet gekozen had voor een huwelijk danwel geregistreerd partnerschap.

Men ziet dat de rechter in sommige gevallen toe staat dat de kinderen van de overledene een klem op het vermogen van de partner mogen leggen (het zogenaamde beslag) danwel dat de rechter een bewindvoerder gaat benoemen die samen met de partner van de overleden ouder het geld van de overledene moet gaan beheren. De partner kan niet meer alleen over het vermogen beschikken.

Ik gaf toen aan dat deze lijn ook mogelijk door getrokken gaat worden bij gehuwden met gemeenschappelijke kinderen.

Jammer genoeg gaat deze angst in vervulling.

Op 7 oktober 2023 is in de vakliteratuur een artikel gepubliceerd door een raadsheer van twee gerechtshoven die van mening is dat er bij de wettelijke verdeling zou moeten worden gesleuteld aan de opeisbaarheid van de erfdelen van de kinderen.

De wettelijke verdeling is de regeling dat wanneer een echtgeno(o)t(e) van Nederlandse nationaliteit komt te overlijden, en hij/zij laat een echtgeno(o)t(e) en één of meer eigen kinderen na, dat dan de langstlevende enig eigenaar wordt van alle bezittingen van de overledene. De kinderen ontvangen hun erfdeel in de vorm van een tegoedbon die de kinderen pas kunnen opeisen na het overlijden of bijvoorbeeld het faillissement van de langstlevende.

In het eerder genoemdenb artikel zijn de volgende ideeën geopperd om de vorderingen van de kinderen ook opeisbaar te maken in de volgende gevallen:

1. Wanneer de langstlevende ouder de tegoedbon van de kinderen kan uitbetalen en dan nog zou kunnen doorleven zoals hij/zijn was gewend.

2. Wanneer de ouder het geld van de eerst overleden ouder gaat verkwisten, dan kan er beslag worden gelegd op het vermogen of er kan een bewindvoerder worden aangesteld.

3. Wanneer de langstlevende ouder geld gaat schenken aan derden of op andere manier geld probeert `weg te werken`, dan kan er beslag worden gelegd op het vermogen of een bewindvoerder kan worden aangesteld.

4. Indien het kind met succes de langstlevende ouder onder meerderjarigenbewind kan stellen.

5. Wanneer de langstlevende ouder een stiefouder is, dan kan een minderjarig kind een som ineens (geldbedrag) eisen voor zijn opvoeding.

Als bovenstaande de hoofdregel gaat worden (en die verwachting is er wel) dan is het dringende advies om als samenwoners toch te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan en vervolgens een testament te maken met een wettelijke verdeling als basis en een aantal toeters en bellen

Indien u reeds gehuwd bent of geregistreerd bent als partner is het advies om een testament te maken met een wettelijke verdeling als basis en een aantal toeters en bellen.

Laat uw oude testamenten herzien en ga niet uit van de standaard regeling die in de wet is opgenomen.

Het is altijd mogelijk om een afspraak in te plannen om te kijken hoe deze informatie van toepassing is in uw eigen persoonlijke situatie.

Notariaat op de Laak

’t Inne 2, 6021 DA Budel

Tel: 0031 495 493232

www.notarisopdelaak.nl