Dweilen met de kraan open? Dat kan beter in Cranendonck!

Een van de 2 hockeyvelden op sportpark de Romrijten is al enige tijd aan vervanging toe. In februari dit jaar is er nog een stevige lobby geweest middels een amendement om hier concreet invulling aan te geven met een waterveld. Dit is door de gemeenteraad met meerderheid van stemmen afgewezen. En achteraf gezien is dat maar goed ook. 

Een waterveld is in deze tijd geen verstandige keuze meer en dat wordt ook door de internationale hockeybond en de KNHB zo onderkend. Vanaf 2026 worden er geen internationale toernooien meer gespeeld op watervelden maar gaat men deze op watervrije velden spelen. Vanaf 2027 wordt verwacht dat geleidelijk aan afscheid wordt genomen van watervelden door de verenigingen die een waterveld hebben. Watervelden zijn passé, het watervrije alternatief is inmiddels ontwikkeld in de afgelopen 4 jaar en gecertificeerd door de internationale hockeybond. Dit jaar worden de eerste watervrije velden al gebruikt bij verschillende verenigingen in Nederland en ook hier in de regio, bijvoorbeeld bij hockeyclub Mierlo, legt men nu 2 nieuwe watervrije velden aan, als hoofdveld.

Groot is dan ook de verbazing dat in de concept begroting voor 2024 een krediet van 600.000 euro voor een waterveld en aanvullend nog 439.000 euro is opgenomen voor een “hydrologisch neutraal beregening waterveld is opgenomen. Daarmee heeft Cranendonck met meer dan 1 miljoen euro direct een van de duurste hockeyvelden van heel nederland. Nu draag ik de hockeysport en sport in het algemeen een warm hart toe, maar hiermee wordt toch echt een onverantwoorde keuze gemaakt:

-Investeren in de techniek van gisteren door aanleg waterveld waarvan bekend is dat deze wordt uitgefaseerd

-In plaats van de afhankelijkheid van water op sportpark De Romrijten kleiner te maken wordt deze vergroot

-Om hiervoor te compenseren wordt een dure “hydrologisch neutrale” oplossing aangedragen

-En als klap op de vuurpijl is hiermee het echte waterprobleem op de Romrijten ook niet eens gegarandeerd opgelost

Een verstandiger keuze van besteding van gemeenschapsgelden en invulling van duurzaamheidsdoelstellingen zou zijn om direct voor een watervrij hockeyveld te gaan en het waterprobleem op de Romrijten echt op te lossen met betere en goedkopere alternatieven zoals waterbuffers/opvang in plaats van een ingewikkelde systeem van opvang onder een waterveld.

Kies voor echt duurzaam en financieel verantwoord, investeer in een watervrij veld voor de toekomst en niet in een oplossing uit het verleden!

Martin Daudey

(Oud-voorzitter HC Cranendonck)