Hallo,

Wanneer ouders uit de echt scheiden is er wettelijk voorzien dat zij een ouderschapsovereenkomst moeten opstellen voor hun gezamenlijke kinderen.

Wanneer de ouders wettelijk of feitelijk samenwoonden is er geen wettelijke verplichting. Toch is ook voor hen een ouderschapsplan, waarbij schriftelijke afspraken worden vastgelegd, absoluut aan te raden. Dit geeft hen én de kinderen duidelijkheid, wat leidt tot minder discussies.

Als advocaat of bemiddelaar sta ik ouders graag bij in de gesprekken bij het opstellen van een ouderschapsplan/-overeenkomst. Ik draag er mee zorg voor dat alle aspecten van de opvoeding geregeld worden.

Volgende zaken moeten zeker geregeld worden:
Het ouderlijk gezag
De verblijfsregeling
De financiële regeling

Aanvullend kunnen ouders nog praktische afspraken maken, bijvoorbeeld over:
De dagelijkse zorg en opvoeding, bijvoorbeeld wie gaat naar de kapper
De aanwezigheid op oudercontacten
De communicatie en uitwisseling van informatie tussen de ouders
De contacten met de grootouders

Het is belangrijk dat de ouderschapsregeling uitgebreid genoeg is, zodat er geen verschillende interpretaties mogelijk zijn of leegtes ingevuld moeten worden.

Net zo goed is het belangrijk te weten dat de ouderschapsregeling een kader is om op terug te vallen. Dit wil zeggen dat wanneer de communicatie goed loopt en de ouders samen een afwijkende afspraak maken, zij dit altijd kunnen doen in onderling overleg. Zo kan bijvoorbeeld de toestemming gegeven worden om de kinderen één dag vroeger naar de andere ouder te laten gaan, zodat deze met een goedkopere vlucht op vakantie kan vertrekken. Wanneer de afwijking fundamenteel en blijvend is, kan dit best schriftelijk vastgelegd worden in een aanvulling op de ouderschapsregeling zodat er geen discussie over kan ontstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een uitbreiding of beperking van de verblijfsperiode bij elke ouder, een wijziging van het wisselmoment of de financiële regeling.

Gaan jullie als ouders uit elkaar en willen jullie samen de oplossing zoeken die het beste is voor jullie kinderen? Aarzel dan niet mij te contacteren voor een eerste kennismakingsgesprek: via telefoon (011/19.40.41 – 0493/25.45.31), via mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be of bemiddelaar@lynnmeeuwissen.be) of boek rechtstreeks een afspraak via mijn website (www.lynnmeeuwissen.be).

Lynn