Windturbines Hamont 

Beste inwoners van Hamont-Achel,
Beste bewoners, zelfstandigen en werknemers van en rond het Industrieterrein Bosstraat,

We schrijven deze brief om onze bezorgdheid te uiten over de plannen om 3 windturbines te plaatsen op Industrieterrein Bosstraat. Hoewel we volledig achter het streven naar schone energie staan, zijn er enkele belangrijke nadelen en zorgen die we willen delen voordat er verdere stappen worden genomen.

Allereerst zijn we ons bewust van de voordelen van windenergie als hernieuwbare bron van elektriciteit, zoals de vermindering van de CO2-uitstoot en de bestrijding van klimaatverandering. 

Echter, we maken ons zorgen over de impact van 3 windturbines op deze locatie, op ons lokale milieu en de gemeenschap, zoals dat o.a. zijn:

  • De verstoring in de natuurlijke omgeving, wat gevolgen kan hebben voor lokale flora en fauna.
  • Geluids- en visuele overlast voor de omwonenden. Het geluid van draaiende wieken kan een negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven en gezondheid van de mensen die in de buurt werken en wonen. 
  • De esthetische waarde van het omliggende landschap kan verminderen, wat gevolgen heeft voor de waarde van onroerend goed in de omgeving.
  • De nadelen die de slagschaduw veroorzaken zijn niet te onderschatten: zonnepanelen zullen hun capaciteit niet meer ten volle kunnen benutten doordat de straling van de zon steeds onderbroken wordt.
  • De gevaren die zich aanbieden: wat bij ijsvorming, wat bij een defect? Rondom de voorziene plaatsen wonen en werken veel mensen, maar fietsen ook onze en uw kinderen naar school.

Het is van cruciaal belang dat de gemeenschap uitgebreid en correct wordt geïnformeerd over de geplande windturbines en de mogelijke gevolgen. Daarom  zal er binnenkort een informatieve avond  georganiseerd worden. Hier zullen specialisten aan het woord komen om alle vragen en zorgen van de inwoners te beantwoorden. 

We moedigen de stad aan om zorgvuldig alle aspecten van de geplande windturbines te overwegen en ervoor te zorgen dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, niet alleen op het gebied van duurzame energie, maar ook op het gebied van lokale leefbaarheid en milieubehoud. Het kan niet zijn dat slechts 3 bedrijven voordeel hebben bij deze windturbines, terwijl alle omwonenden en omliggende bedrijven er enkel maar last van hebben.

De komende informatie avond zal vooral duidelijkheid moeten verschaffen, zodat we samen weloverwogen beslissingen kunnen nemen met zorg voor de toekomst van ons industrieterrein, de werknemers, en de omwonenden.

Hou zeker deze krant en onze FB-pagina in het oog voor de datum van de info avond.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Windturbines Hamont.