Parkeer- en afzetbeleid Sportlaan Budel

BUDEL – Het najaar is aangebroken en het is alweer vroeg donker. Ook doen de weergoden goed hun best om het neerslag tekort bij te werken, want het is de laatste weken flink koud en nat geworden. Een beste omslag ten opzichte van het mooie nazomerse weer van september. 

Met deze omstandigheden wordt er dagelijks na de avondmaaltijd gesport aan de Sportlaan in Budel bij de Zuiderpoort, bij Sportivo, bij de tennisclub of bij de voetbalclub. Vanwege de ligging worden veel kinderen gebracht met de auto, maar met dit weer kiest bijna iedereen voor de auto, met piekmomenten van 10 minuten vóór en 10 min ná het hele uur. U heeft zich vast wel eens verbaasd hoe druk het daar kan zijn en wellicht heeft u zich ook wel eens geërgerd aan de verkeerssituatie. Parkeerplekje zoeken, draaien, keren, parkeren, oversteken etc. en dat dan ook in omgekeerde volgorde wanneer u uw kind meeneemt vanuit de sport naar uw auto en weg wil rijden. Graag wil ik u meenemen in mijn ergernis rondom deze situaties. 

Bijna dagelijks ben ik wel meerdere keren aan de Sportlaan in Budel te vinden en ik zie dan ook hoe onveilig de omstandigheden kunnen zijn wanneer niet iedereen zich aan de verkeersregels houdt. 

De gemeente Cranendonck heeft reguliere maatregelen genomen zoals een doorgetrokken gele streep, verbodsborden, straatverlichting, parkeervakken etc. Tijdens de donkere dagen zijn overstekende personen echter nog steeds slecht te zien en er is geen zebrapad te vinden vanaf de parkeerplaatsen naar de sportaccommodatie.

Ik kan me dan ook goed voorstellen dat ouders het veiliger vinden (maar het is natuurlijk ook makkelijker en sneller) om de auto niet te parkeren, maar om de kinderen vóór de sportaccommodatie af te zetten en snel door te rijden. Een veilige keuze voor hún kind inderdaad, maar juist éxtra gevaarlijk voor anderen. Anderen, die wél de juiste regels volgen, want stilstaan is verboden langs de gehele Sportlaan. 

Bij deze alinea vraag ik uw inbeeldingsvermogen. Het is moeilijk in woorden uit te leggen, zeker wanneer u de verkeerssituatie niet kent. Hierom voeg ik een foto van Google Maps toe, wat hopelijk duidelijkheid schept.
De situatie die zich voordoet wanneer ouders stoppen voor de Zuiderpoort of Sportivo is dat aankomende auto’s minder zicht hebben in de omgeving van deze stilstaande auto door zijn koplampen. Kinderen die in de omgeving van de auto over willen steken zijn daardoor slecht zichtbaar. De kinderen denken dat ze veilig over kunnen steken. De stilstaande auto trekt echter makkelijk de aandacht, ook door bijv. uitstappende kinderen, waardoor de aankomende auto over het hoofd wordt gezien; een ongeluk zit in een klein hoekje. Door deze stilstaande auto’s zie ik ook andere auto’s manoeuvres maken die het er niet veiliger op maken; geparkeerde auto’s in de parkeervakken die weg willen rijden worden belemmerd bij het uitrijden op de Sportlaan; auto’s vanuit de voetbal-  of tennisclub moeten de stilstaande auto inhalen of moeten wachten op auto’s die tegemoet komen rijden. Zoals eerder gezegd: het is op de piekmomenten erg druk!
Kortom, allemaal situaties die voorkomen moeten worden voor de veiligheid van onze kinderen. 

Hiernaast wil ik nog benadrukken dat ik als ouder van drie kinderen weet wat tijdsdruk is, ik weet hoe natte haren kunnen zorgen voor beslagen ramen binnen de auto en dat de kinderen hun verhaal kwijt willen over hoe fijn het sporten was. Allemaal afleiding, juist op dát ene moment waar de volle focus op de weg en omgeving moet liggen. 

Ik zie de huidige situatie helaas niet rooskleurig in als het gaat over verkeersveiligheid. Vorig jaar heb ik een plan ingediend bij de gemeente voor een relatief kleine aanpassing aan de Sportlaan met onder andere een ‘Kiss and Ride’ strook en zebrapaden. Helaas was hier geen geld voor en moeten we denk ik wachten tot het eerste schaap verdronken is. Laten we allen hopen dat dat niet gebeurt, maar dan hebben we wel U allen nodig. U die wel eens aan de Sportlaan komt, houd u aan de verkeersregels! 

Parkeer uw auto, neem de tijd en stap samen met uw kind uit om over te steken.

Noot: Onze zuiderburen hebben voor zover ik heb kunnen onderkennen geen regels over een doorgetrokken gele streep. Zij kennen alleen een onderbroken streep, waar men, net als in Nederland wel mag stilstaan, maar dus niet mag parkeren. Gelukkig staan er meerdere verbodsborden die wel bekend zouden moeten zijn bij bestuurders in beide landen: U mag niet stilstaan aan de Sportlaan. 

Vindt u ook dat de verkeersveiligheid ontoereikend is aan de Sportlaan en ziet u ook graag een veilig parkeerbeleid, laat mij dit weten zodat we wellicht een petitie kunnen starten voor de gemeente.

Op naar een sportieve en veilige winter!

Rick de Greef

Foto Rick de Greef