Tijdelijk cameratoezicht na vernielingen en diefstal gemeentelijk eigendommen

CRANENDONCK – Bij verschillende straten in de gemeente Cranendonck komt tijdelijk cameratoezicht. Het gaat om Klein-Schoot in Budel-Schoot, de Poelderstraat in Budel, de Zitterd in Soerendonk en de Hoortweg in Budel-Dorplein.

De gemeente Cranendonck heeft gekozen voor de inzet van cameratoezicht, omdat op deze locaties de afgelopen periode structureel gemeentelijke eigendommen, waaronder straatmeubilair, zijn vernield of gestolen. De gemeente kiest voor de inzet van cameratoezicht vanwege de hoge kosten voor het herhaaldelijk herstel of de vervanging van de gemeentelijke eigendommen.

Het zogeheten aanwijzingsbesluit geldt voor de duur van twee weken per locatie. De camera wordt zoveel als mogelijk gericht op de te bewaken eigendommen. Er worden alleen beelden vastgelegd indien de camera beweging detecteert.

In het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid en bescherming van de gemeentelijke eigendommen kan de gemeente besluiten tot het plaatsen van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats. 

Tegen het aanwijzingsbesluit kan een belanghebbende binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Cranendonck.