Van 50 naar 30 kilometer per uur 

BUDEL – Het Cranendonckse college van Burgemeester en Wethouders heeft beslist om de maximumsnelheid op verschillende wegen in de bebouwde kom van Budel terug te schroeven van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur. Dit op de tijdelijke Randweg-Zuid, met name de Grensweg, Dammerstraat, Midbuulweg en Mulkstraat. Ook voor de Hoofdstraat, Fabrieksstraat en de Havenweg binnen de bebouwde kom van Budel-Dorplein zal de maximumsnelheid verlaagd worden naar 30 kilometer per uur. Door deze aanpassing hoopt de gemeente Cranendonck het woon- en leefcomfort voor de inwoners te verbeteren. Het verkeersbesluit is na te lezen op  cranendonck.nl/verkeersbesluiten