Werken aan kwaliteit fietspaden

PELT – Nu er beduidend minder fietsverkeer is, krijgen verschillende fietspaden in Pelt een grondige vernieuwing. Vanaf 6 november wordt er gewerkt aan het fietspad langs de Torenstraat richting Kaulille (Bocholt), dat aan de Napoleonweg ter hoogte van de Trapkens richting Lommel Testbanen en het fietspad tussen de Bienderstraat en Kleine Bien. De werken moeten de kwaliteit en het fietscomfort van het fietspad vergroten. 

Het fietspad in de Torenstraat wordt vernieuwd tot aan de grens met Bocholt. Voor de duur van de werken is er voor gemotoriseerd verkeer in de Torenstraat enkel verkeer mogelijk vanuit Kaulille in de richting van Pelt. Er geldt een snelheidsbeperking tot 50 km/uur. Wie van Pelt komt, moet omrijden via de Kaulillerweg. Fietsers kunnen wel in twee richtingen rijden. Zij krijgen de beschikking over de vrijgekomen rijstrook. De aannemer verwacht rond 17 november klaar te zijn, maar dat zal mee afhangen van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden.

Het fietspad krijgt eerst een anti-wortelscherm aan de beide zijkanten. In het fietspad zelf worden de oneffenheden weggewerkt. Daarna krijgt het een nieuwe toplaag asfalt. 

Het fietspad aan de Trapkens (Napoleonweg) richting Lommel testbanen krijgt dezelfde behandeling. Daar duren de werken tot half december. Dat is ook het geval voor de werken aan het fietspad tussen de Bienderstraat en Kleine Bien. Daar wordt de huidige asfaltverharding vervangen door een betonnen wegdek. Aan de Biederstraat moeten de fietsers plaatselijk omrijden via de Hamonterweg, Thomas Watsonlaan en Bandel. Aan de Trapkens kunnen ze het pad naast het fietspad gebruiken.