Preventieprogramma Maak Rimpels wil beweging op gang brengen 

Het preventieprogramma Maak Rimpels kende vorig jaar een feestelijke start. Inmiddels zijn bijna driehonderd ouderen in Cranendonck, Heeze-Leende, Someren en Valkenswaard in de weer met het programma, dat zich richt op valpreventie, zorgpreventie en eenzaamheidsbestrijding.

Door Roy de Leijer 

Initiatiefnemer Frank Verbeek wil met Maak Rimpels een beweging op gang brengen om de dubbele vergrijzing het hoofd te kunnen bieden. Hierbij wordt de groep ouderen in ons land niet alleen steeds groter, maar wordt ook de gemiddelde leeftijd steeds hoger. “Daardoor ontstaat er op allerlei zorggebieden een tekort aan handen”, stelt Frank Verbeek, “met Maak Rimpels willen we een beweging in gang zetten waarbij de focus ligt op het voorkomen dat mensen ziek worden.”

Het programma van Maak Rimpels bestaat uit vier onderdelen: positieve gezondheid, digivaardigheid, vitaliteit en samenredzaamheid. Bij digivaardigheid gaan de deelnemers aan de slag om de smartphone beter te leren kennen. “Veel ouderen gebruiken hun smartphone nu alleen om te bellen of te sms’en”, zegt Verbeek. 

Er is onder meer aandacht voor DigiD, het huisartsenportaal, maar ook de GoLivePhone App in combinatie met de zogeheten GoLiveClip. Met de app kunnen ouderen hun activiteiten en valrisico bijhouden en verbeteren, maar ze wordt ook gebruikt als sociale alarmering. Verbeek: “Daarnaast is er aandacht voor leuke dingen, zoals het gebruik van WhatsApp.”

Valpreventie is een belangrijk onderdeel van Maak Rimpels. Verbeek: “Veel ouderen hebben angst om te vallen, maar toch schuiven ze valpreventie vaak vooruit. Dat komt onder meer omdat ze de valpreventiecursussen stigmatiserend vinden. Daarom gebruiken we andere woorden en manieren om de gevoelige snaar te raken.”

De deelnemers die het volledige bijna dertig weken durende programma doorlopen, gaan ook aan de slag met beweegcoaches. Verbeek: “Na 50 minuten bewegen wordt er 50 minuten koffiegedronken. Dat laatste is eigenlijk het allerbelangrijkst. Er ontstaan nieuwe vriendschappen en het netwerk van de deelnemers wordt groter.” Het is de bedoeling dat er een informeel vangnet ontstaat waarop ouderen terug kunnen vallen als dat nodig is. Ook is het mogelijk om afspraken te maken over sociale alarmering.

Maak Rimpels is een jaar geleden gestart met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst door de consortiumpartners. Dit zijn de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Someren en Valkenswaard en de zorgverzekeraars CZ en VGZ. “De samenwerking met de partners zorgt er onder meer voor dat het aanbod op een laagdrempelige manier toegankelijk is”, vertelt Verbeek.

Met bijna twintig groepen in de deelnemende gemeenten zijn er meer dan 270 oudere volwassenen die deelnemen aan Maak Rimpels. Verbeek geeft aan dat deelnemers onder meer via huisartsen en sociaal makelaars worden doorverwezen. Zij richten zich op ouderen die behoefte hebben aan nieuwe netwerken of handvatten om hun zelfstandigheid te vergroten. 

Dorpshuis ’t Perron in Heeze was op dinsdag 31 oktober het decor van de tweede leerbijeenkomst van Maak Rimpels. Tijdens de leerbijeenkomst werd er door de consortiumpartners en een groot aantal deelnemers teruggekeken op de opgedane ervaringen in het afgelopen jaar en gezocht naar verbeterpunten. “Deze bijeenkomst was er onder meer op gericht hoe we onze doelstellingen het beste kunnen realiseren”, aldus Verbeek. Hij hoopt en verwacht dat ook andere partijen, zoals gemeenten, zich bij het preventieprogramma aansluiten. Voor meer informatie zie: maakrimpels.nl.

FOTO: Van links naar rechts: wethouder Bram Bots van de gemeente Valkenswaard, wethouder Koert Kusters van Someren, wethouder Maaike van Breugel-Smolders van Heeze-Leende, Hans Agten, senior manager Innovatie & Advies bij zorgverzekeraar CZ en Frank Verbeek, projectleider Maak Rimpels. (foto: Maak Rimpels)