Het drietrapsraket testament

Wilt u niet gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan en u woont samen met uw partner en eventuele (gemeenschappelijke) kinderen? 

Maak dan, wanneer u uw partner verzorgd wilt achterlaten, een testament met een drietrapsraket. Hierdoor maakt u een regeling voor drie mogelijke situaties in één testament.

De eerste trap van het testament ziet op de situatie dat u ongehuwd samenwoont (een samenlevingscontract is dan ook heel belangrijk) zonder kinderen.

Wanneer u of uw partner komt te overlijden, geeft u aan dat dan bijvoorbeeld uw partner uw enige erfgenaam/erfgename zal worden. Verder regelt u ook iets voor het geval u tegelijk met uw partner of na uw partner zou komen te overlijden.

De tweede trap van het testament ziet op de situatie dat u kinderen heeft en daarnaast ongehuwd samenwoont met uw partner en niet geregistreerd bent als partner.

U geeft dan in het testament aan wie in die situatie uw erfgenamen zijn. Bijvoorbeeld: uw partner en uw kinderen, ieder voor een gelijk deel.

De partner krijgt vervolgens het vruchtgebruik over de erfdelen van de kinderen, en mag dus in beginsel doorleven zoals u beiden bent gewend. U hoeft de kinderen hun erfdeel pas uit te keren wanneer de langstlevende partner overlijdt, failliet gaat, enzovoort.

De derde trap van het testament.

Deze derde trap ziet op de situatie dat u gehuwd bent of geregistreerd bent als partner en er kinderen in het spel zijn. 

U laat dan uw echtgenoot/geregistreerd partner en uw kinderen na als erfgenamen.

De langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner wordt wel overal enig eigenaar van (hij/zij wordt dus de baas) op grond van de zogenaamde wettelijke verdeling.

De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een tegoedbon en kunnen deze tegoedbon pas opeisen wanneer de langstlevende van u komt te overlijden, failliet gaat, enzovoorts.

Let op: de derde trap is nu op dit moment de veiligste oplossing om de langstlevende te beschermen ten opzichte van de kinderen en zo dus te voorkomen dat de langstlevende echtgenoot/echtgenote in de kou wordt gezet.

Attentie!
Zowel bij de tweede en derde trap van het testament kan al bij het overlijden van de echtgenoot/echtgenote/partner erfbelasting verschuldigd zijn over de erfdelen van de kinderen, dan wel de tegoedbon van de kinderen; deze moet door de langst levende echtgenoot/echtgenote worden betaald wat problemen kan opleveren.

Het is dus heel belangrijk dat, vooral samenwoners, deze zaken goed op papier laten zeten.

Voor persoonlijk advies in uw situatie kan er altijd een afspraak gemaakt worden. Wij denken graag met u mee.

Notariaat op de Laak
’t Inne 2, 6021 DA Budel
Tel: 0031 495 493232
www.notarisopdelaak.nl