Het ABC volgens Z (Deel 1)

HAMONT-ACHEL – Frank Vos is een coach, gespecialiseerd op het gebied van burn-out en stressmanagement. Het begeleiden van individuen in hun carrière en privéleven naar een gezonder, gelukkiger en evenwichtiger leven, is zijn persoonlijke en professionele passie.

Het ABC volgens Z (Deel 1)

Als er één generatie is die opvalt, is het de groep die zich momenteel bevindt tussen de tiener- en twintigerjaren. Het is een generatie die is opgegroeid met een digitale cultuur, gekenmerkt door snelle, directe communicatie 24/7 en een buitengewone behoefte aan erkenning, los van de geleverde prestaties. Deze behoefte wordt niet altijd gewaardeerd of begrepen door ouderen, maar als je bent opgegroeid met het onmiddellijk geven en ontvangen van waardeoordelen over alles wat er in jouw wereld gebeurt, is deze behoefte misschien niet zo vreemd.

Vooral voor het bedrijfsleven vormt deze generatie een uitdaging, omdat de traditionele manier van bedrijfsvoering, die al generaties lang wordt gehandhaafd, vaak een tegenovergesteld effect heeft op deze jongeren. Tussen waarden en prioriteiten, denkwijzen en communicatiestijlen bestaat een kloof tussen de wereld van de ‘Z’er’ en die van de ondernemer, die niet gemakkelijk te overbruggen blijkt.

Net zoals je een olifant stukje voor stukje kunt opeten, kan ook een brug worden gebouwd, steen voor steen. Gelukkig zijn er talloze manieren om dit te doen, te veel om allemaal in deze column te bespreken. Het belangrijkste element van elk bouwwerk is echter een sterke fundering, en dat wil ik hier graag toelichten.

De grootste boosdoener bij het ondermijnen of versterken van de fundering van relaties – zowel privé, sociaal als op het werk – zijn de verwachtingen en veronderstellingen tussen personen. Als deze niet op elkaar zijn afgestemd leidt dit in het beste geval mogelijk tot kortstondige misverstanden, teleurstellingen en frustraties, die nog opgehelderd kunnen worden door onmiddellijke open communicatie. Echter, bij grove verschillen tussen wederzijdse verwachtingen, en zonder afstemming, leiden deze wellicht tot het niet tot stand komen van een nieuwe relatie, of tot een onherstelbare breuk in een bestaande relatie. Catastrofale gevolgen dus voor het (bedrijfs)leven.

Hoe kun je dit voorkomen of beheren? Begin bij het begin. Maak je verwachtingen duidelijk voordat je de Z’er in dienst neemt en luister of er een goede match is, of dat er een match kan worden gevonden. Werken met een Z’er betekent: wees direct, consequent, eerlijk en transparant in je communicatie. En natuurlijk zoveel mogelijk digitaal! Wees toegankelijk en zorg ervoor dat er een cultuur van wederzijdse feedback bestaat. Denk ook aan mentorschap. Z’ers geven graag input en zullen je verbazen met hun kennis en frisse kijk op zaken. 

Z’ers houden niet van eindeloze gesprekken over hoe het niet moet; ze willen vooruit en zoeken naar oplossingen. Maar misschien niet de oplossing die je had verwacht. Ze willen leren van hun fouten en die van anderen. Hiervoor hebben ze regelmatig feedback nodig, bij voorkeur met veel complimenten! Ze houden van het volgen van principes, niet van regels. Als regels worden overtreden, kun je ervan uitgaan dat er vaak een goede reden is bij Z’ers. Maar je moet bereid zijn om hiernaar te vragen voordat je kritiek uit.

Geef Z’ers autonomie en stel duidelijke grenzen binnen welke ze kunnen werken. Bij voorkeur flexibel en vanuit huis, indien mogelijk. Wat je als bedrijf kunt doen om een Z’er voor je te winnen en te inspireren, bespreek ik graag in de volgende column.

Frank Vos is een Business & Life Coach, met een passie voor het welzijn van bedrijven en alle mensen die er werken. Voor een vrijblijvend gesprek over uw welzijn of dat van uw organisatie, personeelsbetrokkenheid, of bedrijfsstrategie, kunt u contact opnemen met Frank – M: +32 (0) 49 333 4342. E: frank@vosconsulting.co.za.