Wandeling Spinsterberg, walhalla voor wilde zwijnen

HEEZE-LEENDE – Natuurgebied de Spinsterberg is het walhalla voor wilde zwijnen. Daar is niets te veel aan gezegd. Je ziet overal de sporen, maar om ze daadwerkelijk te zien is nog een hele klus. Maar los daarvan is de Spinsterberg en prachtig gebied met afwisselend open heidevelden en bijzondere vennetjes met bos rondom. Al met al zeker de moeite waard om er eens een kijkje te gaan nemen samen met de natuurgidsen van IVN Heeze-Leende. Dat kan op zondag 19 november. Vertrek om 14.00 uur vanaf parkeerterrein/poolplaats Jagershorst. De Spinsterberg is een hooggelegen en licht heuvelachtig gebied dat behoort tot de Valkenhorst. Het bestaat uit naaldbos, dat deels op stuifzand is aangeplant. Verder is de heide enkele jaren geleden van veel vliegdennen ontdaan, waardoor een aantal vennen weer vrij kwam te liggen. In deze vennen komt onder meer de speerwaterjuffer voor, een internationaal bedreigde libelle-soort, en ook de heikikker. Sinds enkele jaren grazen er Schotse Hooglanders. Vogels als de klapekster en roodborsttapuit zijn hier geen uitzondering. En, niet te vergeten: het is een gebied waar wilde zwijnen zich bijzonder thuis voelen. Sinds het zwijn na een afwezigheid van 45 jaar terugkeerde in onze regio, heeft hij al heel wat stof doen opwaaien. En nog meer modder, want hij vindt het leuk om de droge Spinsterberg af te wisselen met de natte vijvers, waar hij bovendien meer van zijn gading vindt. Daar is niet iedereen blij mee. Niet alleen de verkeersveiligheid en de boerenbelangen zijn in het geding, maar ook voor de natuur is het zeer nadelig als er te veel wilde zwijnen zijn. Er kan aanzienlijke schade optreden voor de fauna, met name voor de rijke vogelwereld. De Spinsterberg is voor IVN historische grond. In 1980 wist de natuur- en milieubeweging (waaronder het IVN) te voorkomen dat dit heuvelige bos- en heidegebied werd omgezet in een golfbaan.

Foto Erik van Asten