Alzheimer Café Weert

WEERT – Op maandag 20 november is er een Alzheimer Café Weert met als thema: “Ondersteuning om mensen met dementie zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen.’ Onze maatschappij is erop gericht om mensen met dementie zolang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Vaak gaat dat niet zonder hulpmiddelen. Deze avond komt een ergotherapeute, gespecialiseerd in voorzieningen voor mensen met dementie en hun mantelzorger en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, vertellen over praktische dagelijkse oplossingen thuis.

Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café. Zowel mensen met dementie en hun partners, mantelzorgers, familieleden, zorgverleners, als mensen die zich verbonden voelen met het onderwerp, jong en oud. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het eerste kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden, een eventuele volgende consumptie is voor eigen rekening. Het Alzheimer Café wordt gehouden in het Bibliocenter, Wilhelminasingel 250, 6001 GV Weert. Inloop vanaf 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Vooruitblik op het Alzheimer Café Weert van maandag 18 december: We gaan in groepjes in gesprek met mantelzorgers en hun naasten om hun ervaringen te delen.

Info: karin.van.de.kruijs@dezorggroep.nl of Irene.verheijden@hulpbijdementie.nl