Laatste dorpsraadbijeenkomst Zurrik

SOERENDONK – Op 29 november om 20.00 uur zal er voor de laatste keer een dorpsraad bijeenkomst zijn in den Donck Soerendonk van de dorpsraad Zurrik. Vorig jaar heeft de dorpsraad Zurrik aangekondigd te willen stoppen in de hoop dat nieuwe en vooral ook jongeren inwoners van het dorp het stokje overnemen. Onder de naam “Willie” heeft het dorp begin dit jaar op een ludieke manier kennis kunnen maken met een nieuw initiatief.  De dorpsraad heeft overleg met deze groep gehad. Zij hebben dezelfde doelstellingen als de dorpsraad. Ook heeft de Willie groep aangegeven de lopende initiatieven van de dorpsraad, zoals het blad Zurrik Actueel, het ophalen van oud papier, de lichtornamenten, de acties rondom de kermis, de brinkenwandeling ook te zien als activiteiten die zij onder hun hoede willen nemen. 

In de vergadering van 29 november zullen zij zich presenteren en uitleggen op welke wijze zij invulling gaan geven aan hun initiatief. De laatste vergadering begint met een korte terugblik op de afgelopen 15 jaar. Ook nemen we nog afscheid van een paar bestuursleden.

Daarna volgt een presentatie van “Willie” en een korte uitleg over “Bie Willie” ( het bierviltje dat bij alle inwoners van Soerendonk in de bus is gevallen). We sluiten de avond af met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje . Leden van de werkgroepen en oud bestuursleden zijn uitgenodigd. Alle reden voor alle belangstellenden om naar het overleg te komen.