Parasolzwammen

Nog vele parasolzwammen te zien bij Smeetshof. Foto Toon van Seggelen.