Subsidie voor Marktplein Pelt

PELT – De provincie Limburg heeft aan de gemeente Pelt een subsidie toegekend van € 100.000 ter ondersteuning bij de aanleg van het nieuwe marktplein. Gedeputeerde voor economie Tom Vandeput kwam de cheque deze week officieel overhandigen op de werf. Zowel burgemeester Dennis Fransen als schepenen Dirk Vanseggelen en Raf Driekens waren hierbij aanwezig. Ook de Peltse voorzitter van Unizo en de gemeentelijke verantwoordelijke economie waren vertegenwoordigd. In het voorjaar van 2023 werd gestart met de herinrichting van het marktplein van Pelt. Eerst is gewerkt aan de riolering en nutsvoorzieningen. Daarna kon de eigenlijke heraanleg beginnen. De wadi is al gegraven, er staat zelfs al gras in. WADI is de afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Het wordt een groen plein dat klaar is voor de klimaatverandering en dat veel ruimte geeft aan groen. Ook al blijft er beperkte ruimte over voor de auto, er wordt veel aandacht besteed aan de zwakke weggebruikers. In de zomer van 2024 zou het plein klaar moeten zijn. De subsidie vanuit de provincie kadert in het project ‘Naar de kern’ waarmee de provincie een basis wilt bieden voor het versterken van de Peltse handelskern. Pelt telt vandaag 175 winkels, 101 horecazaken en 202 consumentgerichte diensten. Net zoals bij andere gemeenten wordt Pelt echter geconfronteerd met een leegstand van 54 commerciële panden. Volgens gedeputeerde Vandeput is er in het verleden teveel detailhandel buiten de kernen toegestaan waardoor de handelskern verschraald is. Dit moet terug versterkt worden door een mix van taken en te investeren in publieke ruimte. Zo’n 1.230 mensen vinden hun werk en inkomen vanuit de plaatselijke handel en horeca. De herinrichting van het Marktplein en de omgeving zijn een eerste actie om de aantrekkelijkheid van het centrum op te krikken.

Door Ben Ieven 

Foto HAC Subsidie nieuwe Marktplein Pelt met gedeputeerde Tom Vandeput (3e van links)