Zwijntje

“Er het zwij(n)gen toe doen”.  Foto gemaakt in gebied van Staatsbosbeheer door Erik van Asten