Gebruik beeldmateriaal

Hallo,

Steeds vaker krijg ik de vraag van cliënten of zij de beelden van hun dashcam kunnen gebruiken als bewijs bij de politierechter.

Het antwoord hierop is: “ja, maar…”.

Je mag de beelden enkel gebruiken ter verdediging van je rechten. Dat wil zeggen dat je ze niet publiekelijk mag verspreiden, bv. op sociale media.

De beelden mogen niet bewerkt of gemanipuleerd zijn.

De beelden moeten een volledig beeld weergeven van het ongeval: je deelt bijgevolg best niet enkel de beelden van het ongeval of de vermeende overtreding zelf, maar ook van vlak ervoor en erna.

Je moet het proportionaliteitsprincipe respecteren: je moet elke dag de beelden wissen wanneer er overdag geen problemen waren.

Je hebt een inlichtingsplicht: je moet bij het eerste contact met de tegenpartij, politie en/of hulpdiensten vermelden dat er beelden gemaakt zijn met een dashcam. Wanneer er geen politie ter plaatse komt, is het aan te raden op het aanrijdingsformulier melding te maken van het bestaan van de beelden. Wanneer er wel politie ter plaatse komt, kan het bestaan van de beelden opgenomen worden in het politioneel verslag en/of het proces-verbaal van je verklaring.

Ben jij betrokken geweest bij een ongeval en ben je gedagvaard voor de politierechtbank? Aarzel niet mij te contacteren: ik kan je informeren, adviseren en bijstaan. Maak een afspraak via mijn website (www.lynnmeeuwissen.be), via telefoon (011/19.40.41 – 0493/25.45.31) of per mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be).

Lynn