Nieuws Gilde St. Joris-St. Barbara Maarheeze

MAARHEEZE – Er gebeurde veel op de najaarsvergadering van het Gilde St. Joris-St. Barbara op 14 november te Maarheeze. De hoofdman Jac Beerten opende de goed bezochte vergadering met de mededeling dat lid Peter van Gansewinkel is overleden.

Er werd een minuut stilte in acht genomen en hierna werd Ria, Enrico, Joyce en de kleinkinderen veel sterkte gewenst de komende periode om samen met elkaar dit grote verlies een plaats te geven.

Tijdens de vergadering werd er afscheid genomen van onze beschermheer van het Gilde Everard Winters. Everard is 25 jaar onze beschermheer geweest en heeft in deze periode veel voor ons Gilde gedaan, o.a: bij de kringgildedag 2007, voor onze Schutse, ook veel input achter de schermen en ook was Everard vaak bij onze vergaderingen aanwezig en kwam hij regelmatig met inhoudelijke aanbevelingen. Everard werd voor al de bewezen diensten door de hoofdman in het zonnetje gezet en er werd Everard een mooi zilveren standaard met foto overhandigd en bloemetje voor zijn vrouw.

Tijdens de vergadering hebben alle aanwezigen Gildebroeders en Gildezusters, met een overgrote meerderheid van twaalf vrouwelijke aspirant-leden, als volwaardig lid van ons Gilde ingestemd. Dat is voor ons Gilde een historisch moment en we zijn ook heel blij met deze nieuwe Gildezusters, past prima in ons beleid van meer diversiteit, allemaal van harte gefeliciteerd. 

Na de najaarsvergadering werd aan Mart van Og door burgemeester Roland van Kessel een koninklijke onderscheiding uitgereikt en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mart was aangenaam verrast en zichtbaar trots. Mart heeft zich op velerlei gebied verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap. In 2000 werd hij lid van Gilde St Joris – St Barbara. In 2003 trad hij toe tot de Overheid, waarin hij van 2004 tot 2015 de functie van Hoofdman bekleedde. In die periode heeft hij zich met veel energie ingezet om de Kringgildedag van kring Kempenland in Maarheeze te laten plaatsvinden. Dit lukte en in 2007 vond deze plaats. Het werd een groot succes. Doordat de sponsorcommissie zoveel positieve reacties kreeg uit de Maarheezer gemeenschap en daarbuiten werd het mogelijk het hele gilde van nieuwe uniformen te voorzien. Ook werd er een schitterend nieuw onderkomen gerealiseerd onder leiding van Mart. Ook buiten het Gilde is Mart jarenlang actief geweest, onder andere als chauffeur voor de Buurtbusvereniging Someren-Maarheeze-Heeze en de Stichting Maaltijdenzorg van Zuidzorg in Veldhoven. Voordien was Mart 8 jaar voorzitter van de plaatselijke Boerenbond van de NCB. In diezelfde periode maakte hij deel uit van de Raad van Toezicht van de RABO bank Maarheeze. Daarnaast was hij een aantal jaren bestuurder bij de bedrijfshulpvereniging Leende E.O. Mart, van harte gefeliciteerd namens de Gildebroeders en Gildezusters.