Vogelwandeling De Krang

WEERT – Op zondag 10 december organiseert de Vogelwerkgroep van IVN Weert haar tweemaandelijkse vogelwandeling. Deze zal plaatsvinden in De Krang bij Swartbroek.
Vertrek vanaf NMC 8.00 u. De wandeling start om 8.20 uur. Startplaats: parkeerplaats Cornelisplein,  bij de kerk Swartbroek. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit. Contact via vogelwerkgroep@ivnweert.nl

De Krang is een opmerkelijk gebied met een voor het relatief kleine oppervlak grote verscheidenheid aan landschappen. Bolle akkers, beekdalen, droge en natte bossen, hooilanden, moerassen, poelen en vennen wisselen elkaar op korte afstand af.
Door dit gevarieerde landschap komt hier ook een grote verscheidenheid aan vogels voor. Er bevinden hier zich vogels met een voorkeur voor water of moeras zoals de blauwe reiger, grote zilverreiger, aalscholver, smient, krakeend, wintertaling, tafeleend, grauwe gans, nijlgans, wilde eend en de ijsvogel. In het bos kunnen we de boomklever, boomkruiper, buizerd en grote bonte specht zien. En op de akkers kunnen we weer de geelgors, groenling, keep en vink aantreffen. Kortom, een zeer interessant gebied voor de vogelliefhebber. Praktische informatie: tijdsduur wandeling 2 tot 3 uur. Aanmelden niet nodig.

Het kan drassig zijn op sommige plekken. Hiervoor geschikte schoenen of laarzen worden aangeraden. Verder is een verrekijker aan te bevelen.