Een erfenis… wat nu?

Bijna iedereen krijgt in zijn/haar leven wel te maken met een nalatenschap. Wellicht bent u ineens erfgenaam van uw opa, oma, ouder, enz.

Welke opties heeft u dan als erfgenaam?

Verwerpen
U kunt een erfenis weigeren. Dit noemen ze ook wel verwerpen. Hiermee is voor u de kous zogezegd af. U bent niet verantwoordelijk voor de eventuele schulden van de nalatenschap en de verdere afwikkeling van de nalatenschap. U bent verder ook niet betrokken bij de afwikkelingen van de erfenis. Als er wel een positief geldbedrag overblijft, heeft u hier echter ook geen recht op.

Na verwerping zal in de meeste gevallen de volgende generatie naar voor komen als erfgenaam. Let er dus op dat uw kinderen de nalatenschap wellicht ook zullen moeten verwerpen. Zeker bij minderjarige kinderen is dit een ingewikkelde en tijdrovende procedure. Zijn er echter aantoonbaar meer schulden dan baten, blijft dit natuurlijk wel de beste manier. Verwerpen van een nalatenschap gaat via het afleggen van een verklaring daartoe bij de bevoegde rechtbank. Wenst u een erfenis te aanvaarden, dan kan dit op 2 manieren.

Zuiver aanvaarden
Na het zuiver aanvaarden van de nalatenschap heeft u recht op uw gedeelte van de bezittingen van de overledene, maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. U bent ook met uw prive vermogen aansprakelijk voor deze schulden. U zou met uw eigen vermogen de overgebleven schulden van de overledene moeten betalen. 

LET OP. Neemt u bezittingen van de overledene mee of verkoopt u deze? Of betaalt u openstaande rekeningen? Dan heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. Verwerpen of beneficiair aanvaarden van de nalatenschap is dan niet meer mogelijk. Er is 1 uitzondering: u mag wel de begrafenis of uitvaart betalen uit de erfenis. Daardoor heeft u de erfenis nog niet zuiver aanvaard.

Beneficiair aanvaarden
Soms noemen ze beneficiair aanvaarden ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Bij beneficiair aanvaarden moeten eerst alle schulden van de overledene worden betaald. Wat daarna overblijft, wordt verdeeld onder de erfgenamen. Dit is een specifieke juridische procedure die ze vereffenen noemen. Is de erfenis niet genoeg om alle schulden te betalen? Dan wordt de erfenis gelijk verdeeld onder de schuldeisers. De erfgenamen krijgen dan niets.

Net als verwerpen gaat ook beneficiair aanvaarden via het afleggen van een verklaring daartoe bij de bevoegde rechtbank. Wordt u geconfronteerd met een nalatenschap, informeer uzelf dan goed over de mogelijkheden en let op dat u middels feitelijke handelingen de nalatenschap niet al zuiver aanvaard.

Wij zijn u hierbij graag van dienst.
Notariaat op de Laak
’t Inne 2, 6021 DA Budel
Tel: 0031 495 493232
www.notarisopdelaak.nl