Pelt werkt samen met Family Justice Center Limburg 

PELT – Op 25 november is het werelddag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen en meisjes blijft één van de meest voorkomende inbreuken tegen de mensenrechten. En het  speelt zich zeer dikwijls af binnen het gezin. Maar niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van intrafamiliaal geweld. Om oplossingen te vinden voor deze vorm van geweld werken de gemeente en het OCMW van Pelt sinds het voorjaar samen met het Family Justice Center Limburg. 

Het Family Justice Center (FJC) Limburg is een samenwerkingsverband tussen politie, justitie en hulpverlening in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Samen met alle partners probeert het FJC Limburg op een snelle, adequate en vraaggerichte manier terug veiligheid te creëren binnen een gezin. Het uitgangspunt van het FJC is een gezinsgerichte aanpak waarbij het rekening houdt met de noden en behoeften van iedereen binnen jouw gezin.

Wanneer je als Peltenaar geconfronteerd wordt met intrafamiliaal geweld is het belangrijk om dit te melden. Praten over geweld is heel belangrijk. Een melding verloopt via de lokale politie. Wanneer men aangifte doet of een klacht indient, wilt dit niet zeggen dat er altijd onmiddellijk een strafrechtelijk gevolg zal komen. Maar er kan wel hulpverlening binnen het systeem worden opgestart om samen de weg op te gaan naar een situatie die opnieuw veilig is. Zo kan het geweld gestopt worden en naar de toekomst toe voorkomen. Als buur of vriend kan je ook anoniem meldingen doen bij de politie.

Wanneer je het moeilijk vindt om naar de politie te stappen, kan je ook telefonisch contact leggen met het gratis nummer 1712 om je vermoedens en/of zorgen te delen. FJC Limburg zelf is momenteel nog niet rechtstreeks toegankelijk. Enkel professionals die een consult wensen over een geweldsituatie kunnen rechtstreeks contact opnemen. 

Meer info en tips vind je op www.gemeentepelt.be/intrafamiliaal-geweld .