Kleurrijk

“Kleur bij kleur” in het gebied van Staatsbosbeheer. Foto Erik van Asten.