Officiële opening heraanleg van De Koel

PELT – Zondagmiddag  26 november waren de handelaars en bewoners van De Koel en omgeving door de gemeente uitgenodigd op de officiële openingsreceptie van de heraangelegde weg. Burgemeester Dennis Fransen gaf een woordje uitleg over de werkzaamheden: “Een van de doelstellingen van dit project was het bereiken van een betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor alle weggebruikers, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers. Verder moest er een betere doorstroming komen door verkeerslichtenregeling en een aangepaste verkeerscirculatie met extra afslagstroken bij uitrijdend verkeer. Nog een van de doelstellingen was het maximaal scheiden van toeleveringsverkeer en cliënteel. De totale investering die hiermee gepaard ging was € 1.833.553. Hiervan werd € 650.000 gesubsidieerd door het Vlaams Gewest (AWV) in het kader van verkeersveilige herinrichting van een kruispunt met een gewestweg (Leopoldlaan). Fluvius betaalde € 164.091 voor de riolering. Een woordje van dank ging naar aannemer Willemen die op 150 werkdagen de klus geklaard heeft wat relatief snel is voor zo’n groot project.” Verder bedankte de burgemeester de winkeliers waarmee nauw contact gehouden is door de gemeente alsmede de klanten en de bewoners van dit gebied. Voor dit project werd het Hasseltse studiebureau Anteagroup ingeschakeld die het geheel van de werkzaamheden vanaf het begin tot de oplevering onderzoekt, opstart en opvolgt. Voor de meeste mensen lijkt de heraanleg van zo’n weg en kruispunt vrij eenvoudig maar daar komt volgens Marjan Willekens van dit bureau ongelooflijk veel bij kijken. “Alleen al te bedenken wat er allemaal onder de grond ligt van buizen en bekabeling is niet te onderschatten. Wij zorgen dat er een openbare aanbesteding komt tot de plannen van de werkzaamheden en de uiteindelijk uitvoering. Je kunt ons bureau min of meer vergelijken met een architect die een huis ontwerpt, het plan tekent en verder alle werkzaamheden plant en opvolgt”. De hapjes en drankjes bij deze receptie werden gemaakt en opgediend door vrijwilligers van de Biehal.

Door Ben Ieven