Nieuwe initiatieven Weerter stadsgidsen

WEERT – De Weerter stadsgidsen starten vanaf januari met drie ‘presentaties op locatie’. Komen de gasten bij een stadwandeling altijd naar de stadgidsen toe, bij presentatie op locatie komt de stadsgids naar de mensen. Nieuw is ook de mogelijkheid om een cadeaubon aan te schaffen, te besteden aan een wandeling naar keuze. Tevens presenteren de stadsgidsen een splinternieuw boekje over de godsdienststrijd in Weert in de 16e eeuw. Het boekwerkje is samengesteld door oud-stadsgids Jan Lemmen.

Drie nieuwe programma’s:

1. ‘Ze hebbe alles aafgebroeëke’
Een stad verandert voordurend. Dat geldt ook voor Weert. In deze presentatie bekijken we voor tal van plekken in het centrum hoe straten, pleinen en vooral gebouwen de afgelopen 100 jaar zijn veranderd. Foto’s van vroeger worden vergeleken met foto’s van nu. Het zal voor velen heel herkenbaar zijn. De vraag is steeds: is die verandering een verbetering of toch vooral jammer? De inbreng van de aanwezigen wordt zeer op prijs gesteld. Denk daarbij aan het ophalen van herinneringen uit hun jeugd: de lagere school, de winkels in Weert, bekende cafés, bekende figuren in de stad met hun eigenaardigheden enzovoort.

De presentatie wordt voorafgegaan door het van Hornefilmpje. Hierdoor krijgt men een goed beeld van de historische ontwikkeling van ‘Wieërt van Hornestad.

2. De Lichtenberg en het Bisschoppelijk College
De splinternieuwe Lichtenberg-wandeling van de stadsgidsen is de afgelopen maanden een groot succes gebleken. Omdat binnenkort de casco-restauratie van het openluchttheater start door eigenaar HQ, zijn er vanwege werkzaamheden geen wandelingen meer mogelijk.

Vandaar dat de stadsgidsen een PowerPointpresentatie aanbieden over de geschiedenis van het 375- jaar oude Bisschoppelijk College, de overgang van oud- naar nieuwbouw en de ontwikkeling van het Lichtenbergpark met zwembad, zes tennisbanen, de prachtig gerestaureerde Mariakapel en het immense openluchttheater met een capaciteit van 2200 toeschouwers, een van de grootste van West-Europa. Bekende namen komen voorbij als priester-leraar-econoom Jules Nabben, architect Pierre Weegels en tekenleraar-kunstenaar Harrie Martens. Ook wordt ingegaan op de plannen van HQ en de ideeën van Stichting Behoud de Lichtenberg.

3. Papen en Geuzen in het land van Weert
Deze presentatie gaat over de godsdienststrijd zoals die zich ontrolt tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Op 5 juni in 1568 worden de graven Lamoraal van Egmont en Philips van Montmorency op bevel van de Spaanse koning op de Grote Markt in Brussel onthoofd. Algemeen wordt dit voorval gezien als de start van de Tachtigjarige Oorlog.

Tijdens deze presentatie wordt herhaaldelijk uitgezoomd naar het grotere plaatje, de Spaanse Nederlanden. Vervolgens bekijken de stadsgidsen op een lager schaalniveau wat de gevolgen van het strijdgewoel zijn voor Weert en omgeving. Hierbij zal opvallen dat de strijd tussen Papen en Geuzen ook in Weert diepe sporen heeft nagelaten bij de bevolking van toen. Godsdienstconflicten in Weert zijn er gelukkig niet meer. Elders in de wereld helaas wel. Wat kunnen we leren van die turbulente tijd tussen 1568 en 1648?  Prijs: De kosten van deze presentaties zijn 50 euro voor ca. een uur

Meer info via www.stadsgidsenweert.nl of info@stadsgidsenweert.nl, of via telefoonnummer 0031 6 24403951.