Extra stuk fietspad langs kanaal wordt autovrij 

PELT – Het gedeelte Jaak Tassetstraat langs het kanaal tussen de passantenhaven en de Scoutsdreef zal voortaan niet meer toegankelijk zijn voor autoverkeer. Daarmee wordt het op één na laatste stuk toeristisch fietspad aan de zuidkant van het kanaal in Pelt autovrij gemaakt. Voor fietsers, wandelaars, joggers, … ontstaat zo 800 meter extra belevingsruimte.

Door Ben Ieven 

Dit gedeelte fietspad maakt deel uit van het toeristisch fietsroutenetwerk. Het is de bedoeling om dit netwerk in Pelt maximaal autoluw te maken. Dat maakt het veiliger voor de fietser. En dat geeft de fietser en voetganger dan weer meer ruimte om te genieten van de omgeving. De kwaliteit en de belevingswaarde gat er dus op vooruit.    

Er zijn weinig plaatsen langs het kanaal Bocholt-Herentals waar het kanaal zo nabij het centrum ligt. Ruimtelijk spreken we van een “stedelijk kanaal”. Dit geeft het kanaal een bijzondere dimensie die zowel voor de inwoners als passanten extra belevingswaarde biedt. 

Met deze ingreep werken we de nog resterende missing link aan de zuidelijke kanaaloever weg en creëren we meer mogelijkheden als verblijvingsgebied, om te wandelen, te fietsen, te sporten, …

Om dit extra stuk autovrije zone te realiseren – alleen dienstvoertuigen mogen er nog op –, komen er afsluitpaaltjes op het einde van de Jaak Tassetstraat en op het einde van de Rallylaan. 

Het kruispunt Sint-Martenstraat – Toekomstlaan ter hoogte van het kanaal wordt heringericht. De werken hiervoor starten in de loop van deze week. Tijdens de werken die normaal tot aan de kerstvakantie zullen duren, worden de fietsers omgeleid via de kanaaldijk. Het gedeelte Sint-Martensstraat-Toekomstlaan blijft open voor autoverkeer. Bewoners kunnen nog steeds de Sint-Martensstraat in en uit. De hinder blijft eerder beperkt.