Buurtbeheer Stek Schoot

BUDEL-SCHOOT – Het Dorpsplatform Sterk Schoot vergadert op donderdag 14 december om 19:30 uur in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot.

We bespreken allerlei onderwerpen en pakken deze indien nodig aan, waardoor we proberen de leefbaarheid van ons dorp te vergroten zodat het fijn wonen is op Schoot! De heer Wesley Wanten, Beleidsadviseur Sociaal Domein van de gemeente Cranendonck komt kennismaken. De agenda wordt vooraf verstuurd en ter tafel uitgereikt.

De vergaderingen zijn openbaar dus ook jij bent van harte welkom om mee te denken, onderwerpen aan te dragen en een positieve bijdrage te leveren. 

De koffie/thee staat klaar! Voor vragen kun je terecht bij: secr.sterkschoot@gmail.com

Op zaterdag 9 december gaan we omstreeks 9:30 uur de kerststal opbouwen en lichtornamenten ophangen bij het Vogelsplein. Hierbij is hulp heel erg welkom! Voor vragen of aanmelding kun je terecht bij Frans Hendriks, 06-30457248.