Lezing Biodiversiteit en Klimaat

CRANENDONCK – De thema’s Biodiversiteit en Klimaat staan al jaren centraal als we over onze natuur spreken. In een lezing bij IVN Cranendonck staan dan ook deze thema’s centraal op donderdag 14 december 2023 aanvang 19.30 uur.

Klimaatverandering heeft vele gevolgen. De ecologische gevolgen staan centraal in deze lezing en dan vooral het effect op de soortenrijkdom; de biodiversiteit. De lezing wordt verzorgd door Ad Havermans van IVN Weert.

De biodiversiteit kan verder afnemen en dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor onze natuur en het functioneren van ecosystemen. In de lezing wordt ingegaan op manieren waarop de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies kunnen worden verzacht. Dat noodzaakt ook een integrale visie op duurzaamheidsproblemen.

Tevens wordt ingegaan op welke wijze in natuur- en milieu-educatie aandacht kan worden besteed aan deze problematiek. Locatie IVN honk, Van Schoonvorstlaan 11, tegenover kasteeltje Cranendonck, Soerendonk. Entree 2 euro incl. consumptie (koffie/thee). Graag aanmelden via w.zentjens@chello.nl. Info bij Wiel Zentjens, voorgaand mailadres.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA