Eswal

REGIO – Een eswal is een wal rond de es (aaneengesloten complex bouwland) om loslopend vee en stuifzand buiten de akkers te houden. Reeds in de Late Middeleeuwen had men wallen met houtsingels rond het bouwlandencomplex van het dorp. Door intensief gebruik van de heide ontstonden vroeger uitgebreide zandverstuivingen. Dit stuivende zand bedreigde de akkers en dorpen. Om het stuifzand tegen te houden legden de boeren een eswal aan. De eswal bestond uit een opgeworpen wal beplant met eiken en berken met daarlangs slootjes. Het stuifzand bleef hangen in de begroeiing van de eswal. Om het dichte struikgewas te behouden moest men deze regelmatig terugsnoeien (hakhout). Je  kunt dat nog mooi zien bij de hier aanwezige eswal. (links op de foto)

Foto Erik van Asten