De universele betekenis van Kerstmis: een uitnodiging tot geloof in het goede

Kerstmis, na het feest van Pasen, is in vele opzichten het hoogtepunt van het Christelijk jaar. Alhoewel de moderne culturele gebruiken en over-commercialisering voor vele Christenen een bron van bezorgdheid is, is het misschien belangrijk om stil te staan bij het feit dat Kerstmis historisch geworteld is in de uitersten van geloof tussen heiden en Christendom. Het was eigenlijk nog nooit een feest dat exclusief voor Christenen bedoeld of geweest is. Misschien kunnen verontruste gelovigen tolerantie en acceptatie vinden uit het feit dat de uiting van de manier waarop Kerst gevierd wordt, een tijdloze boodschap van liefde, compassie en hoop geworden is, die resoneert met mensen van de meest uiteenlopende overtuigingen. 

De kern van Kerstmis ligt in het idee van onbaatzuchtige liefde en vrijgevigheid. Het is een moment waarop we elkaar eraan herinneren dat het belangrijk is om vriendelijkheid te tonen, empathie te voelen en gul te zijn, ongeacht ons waardensysteem. Het gaat niet alleen meer om het vieren van de geboorte van Jezus Christus, maar ook om het vieren van de mogelijkheid om betere mensen te worden: voor onszelf en voor anderen. 

Dus in plaats van om te focussen op alleen een religieuze context, kunnen we als Christenen de geboorte van Jezus ook zien als een universeel symbool van hoop en vernieuwing. Dat we ons mogen verheugen om het feit dat het idee van een nieuw begin, van de komst van een licht in de duisternis, spreekt tot de verbeelding van mensen ongeacht hun geloofsovertuiging. Dat ook met de seculiere beleving van Kerstmis, miljarden mensen elkaar jaarlijks eraan herinneren dat, te midden van de uitdagingen die de enorme diversiteit tussen mensen, cultuur, en religie teweegbrengt, er altijd ruimte is voor tolerantie, acceptatie en compassie, én optimisme. Tussen alle dagelijkse negativiteit, ellende, oorlogen, lijden en fake nieuws, is er letterlijk net één lichtpunt die door iedereen gezien, begrepen en aanvaard wordt: de boodschap van Kerstmis. Het herinnert en moedigt vriend en vijand aan om dankbaar te zijn, om naastenliefde te tonen en om te streven naar vrede, ongeacht onze persoonlijke of politieke overtuigingen. 

Kerstmis biedt voor velen ook een gelegenheid voor zelfreflectie. Het is een moment om stil te staan bij onze relaties, onze keuzes en ons vermogen om bij te dragen aan een harmonieuze wereld. 

De tradities en rituelen geassocieerd met Kerstmis kunnen worden gezien als symbolen van gemeenschap en verbinding, in plaats van exclusieve religieuze praktijken. Het samenbrengen van vrienden en familie, het delen van maaltijden en het tonen van genegenheid zijn manieren waarop we de universele waarden van liefde en samenhorigheid vieren.

In die zin kan Kerstmis gezien worden als een uitnodiging tot het omarmen van de essentiële waarden die ons als mensheid verbinden. Het getuigt van het feit dat de overgrote meerderheid van de mensheid gelooft, gelooft in het Goede. Een waarde die juist de boodschap van Jezus personifieert. 

Ongeacht waar uw geloofsovertuiging ligt, ik verheug me op het feit dat we elkaar met vrijmoedigheid, zonder het gevoel onze eigen waarden te verloochenen, een Gezegend Kerstfeest kunnen wensen. Bij dezen.

Frank Vos is een idealist die vast gelooft dat het verbeteren van de wereld begint bij het leren kennen en vergeven van jezelf.